Publicatiedatum: Juli 1, 2018

Voorwaarden

Het Engelse origineel van deze gebruiksvoorwaarden is mogelijk vertaald in andere talen. De vertaalde versie is alleen voor uw gemak opgesteld en er kunnen geen rechten worden geclaimd op de vertaalde versie. In het geval van enige inconsistentie of verschil tussen de Engelse en andere taalversies van deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de inhoud of interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden, zal de Engelse versie geldig en bindend zijn voor zover toegestaan door de wet.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door GotoSailing.com BV bedrijf opgericht in Nederland, geregistreerd adres is Weipoortseweg 34, 2381NC Zoeterwoude, vennootschapsbelastingnummer is NL859017588B01, registratienummer is 72179376.

GotoSailing.com is een handelsmerk van GotoSailing.com BV

Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt, want ze bevatten belangrijke informatie over uw verplichtingen, wettelijke rechten en rechtsmiddelen. Wanneer u de GotoSailing.com-site gebruikt, gaat u ermee akkoord te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden.

Dit is de gebruikersovereenkomst die uw (de "Klant" "Charterer" "Lid" of "u") beheert van deze website en de diensten die wij ("ons," "wij" of "onze" betekent GotoSailing.com) u verstrekken. Het is belangrijk voor zowel u als ons dat u onze contractuele relatie begrijpt met betrekking tot uw gebruik van onze website en de diensten die wij u leveren. Neem de tijd om deze voorwaarden te lezen.

Door toegang te krijgen tot, te browsen en gebruik te maken van onze website, applicatie of een ander platform, inclusief eventuele subdomeinen daarvan, en alle andere websites waarmee GotoSailing.com service verleent. Door een reservering te maken voor een boot en/of hut, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u deze Algemene voorwaarden voor bootcharter hebt gelezen, begrepen en ermee instemt te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden voor bootcharter. Voorwaarden regelen wederzijdse rechten en plichten. Rechten en verplichtingen die in dit document worden behandeld, hebben betrekking op accommodatiediensten op boten (“Boten”, “Bootlijst”) - bootcharter via onze charteroperators en leveranciers - worden beschikbaar gesteld, eigendom van, gecontroleerd, beheerd, onderhouden en/of gehost door GotoSailing.com. Exploitanten van chartervloot ("Charter Operators" "Lid" of "u") zijn aanbieders van boten als accommodatie, zoals boot, bareboat, jacht, gulet, catamaran, vaartuig, elk ander soort watervaartuig en/of hutten. “Leverancier” “Lid”) zijn de aanbieders van transfers, transport, verzekeringen en andere producten of diensten die verband houden met zeereizen die af en toe beschikbaar zijn voor reservering op de Site.

Deze voorwaarden en alle daarin beschreven bepalingen zijn onderworpen aan wettelijke aansprakelijkheid en zijn bindend voor de charteraar die de boot chartert. Het bevestigen van de boekingsintentie of het betalen van het voorschot aan de Charter Operator, betekent dat u akkoord gaat met de Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen soms wijzigen. GotoSailing.com is te allen tijde gerechtigd om met onmiddellijke ingang wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de Voorwaarden. In dit geval zullen wij u tijdig informeren, zodat u de wijzigingen kunt beoordelen en desgewenst kunt goedkeuren. De Algemene Voorwaarden belichamen de gehele overeenkomst en overschrijven alle andere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten of afspraken tussen jou en GotoSailing.com, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1. Omvang van GotoSailing.com Services

Gotosailing.com biedt een online boekingsplatform voor charteroperators, leveranciers en charteraars. Op onze site kunnen chartermaatschappijen en leveranciers hun recreatieboten en diensten tonen om te boeken. Dan kunnen de Bevrachters uit deze kiezen om een boeking te maken voor een Boot, Hut en/of een Dienst. Door een boeking te maken via de Site, doet de Huurder een aanbod om een boot te boeken tegen de vermelde prijs van de reservering en onder andere voorwaarden die op de Site staan vermeld. Indien aanvaard door de Charter Operator en bijgevolg door GotoSailing.com, wordt dit een juridisch bindend contract, in overeenstemming met de Voorwaarden.

Nadat de bevrachter een boeking heeft gemaakt, treden wij alleen op als tussenpersoon tussen de bevrachter en de bevrachter. We geven de details van de boeking van de Charteraar door aan de gerelateerde Charter Operator. Dan sturen wij de Charteraar een bevestigingsmail voor en namens de Charter Operator. Huurder ontvangt een bewijs dat de boeking is bevestigd, via een e-mailbevestiging. Dit betekent dat de boeking is bevestigd door de Charter Operator. Wanneer charteraars een boeking maken en charteroperators deze accepteren, zijn ze rechtstreeks contractueel met elkaar verbonden.

GotoSailing.com is geen charteraar, charteraar of verzekeraar. GotoSailing.com treedt niet op als agent voor een Charteraar of Charter Operator, behalve zoals gespecificeerd in de Betalingsvoorwaarden. GotoSailing.com is en wordt geen partij van of andere deelnemer aan enige contractuele relatie tussen Charterers en Charter Operators.

GotoSailing.com bezit, beheert, exploiteert of controleert op geen enkele manier (direct of indirect, onafhankelijk of in samenwerking met een partij) de Charter Operators, of de vloot, boten of enige hut die zij leveren. De chartermaatschappijen zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor het verlenen van boot- en/of hutcharterdiensten en het bedienen van mensen die via de site als hun charteraars hebben geboekt. Alleen chartermaatschappijen zijn verantwoordelijk voor het identificeren, begrijpen en naleven van alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op hun boten en diensten. Alleen de charterexploitanten zijn verantwoordelijk voor het identificeren en verkrijgen van alle benodigde vergunningen, licenties of registraties voor de charterdiensten die zij aanbieden. Als u vragen heeft over hoe lokale wetten van toepassing zijn op uw bootadvertenties en charterdiensten op GotoSailing.com, moet u juridisch advies inwinnen.

De informatie die we op onze Site weergeven, is gebaseerd op de informatie die door Charter Operators wordt verstrekt. De Charter Operators krijgen toegang tot een extranet of een ander type verbinding met de Site. Met behulp van deze verbinding zijn zij volledig verantwoordelijk voor het bijwerken van alle tarieven, beschikbaarheid en andere relevante boekingsinformatie die op onze Site wordt weergegeven. Hoewel we de grootst mogelijke zorgvuldigheid zullen betrachten bij het verlenen van onze diensten, zullen we niet controleren of en kunnen we niet garanderen dat alle informatie juist, volledig of correct is. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten (inclusief manifeste en typografische fouten), onderbrekingen (hetzij als gevolg van een (tijdelijke en/of gedeeltelijke) storing, reparatie, upgrade of onderhoud van onze Site of anderszins), onnauwkeurige, misleidende of onware informatie of het niet verstrekken van informatie. Elke Charter Operator is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie (inclusief de tarieven en beschikbaarheid) die hij op onze Site weergeeft. Onze site vormt geen en mag niet worden beschouwd als een aanbeveling of goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau, de kwalificatie of beoordeling van een charterexploitant en/of leverancier of zijn producten of diensten.

Hoewel we kunnen helpen bij het oplossen van geschillen, heeft GotoSailing.com geen controle over en garandeert niet (i) het bestaan, de kwaliteit, veiligheid, geschiktheid of wettigheid van een boot of charterdiensten, (ii) de waarheid of nauwkeurigheid van enige bootbeschrijving, beoordeling, beoordeling of andere inhoud of (iii) de prestaties of het gedrag van een charteraar en/of charteroperator of een andere leverancier. GotoSailing.com onderschrijft geen enkele charteroperator, charterservice, boot, charteraar of leverancier. Een bevrachter of charteroperator die "geverifieerd (of vergelijkbare bewoordingen)" is, geeft alleen aan dat de charteraar of de charteroperator een relevante verificatie- of identificatieprocedure heeft doorlopen. Dergelijke beschrijvingen en verwijzingen zijn geen goedkeuring, certificering of garantie door GotoSailing.com. Dit geldt voor elke charteraar of charteroperator, inclusief de identiteit of achtergrond van de charteraar of charteroperator of het lid betrouwbaar, veilig of geschikt is. U moet altijd zeer voorzichtig zijn bij het beslissen of u een boot wilt charteren of andere charterdiensten wilt gebruiken, een boekingsverzoek van een charteraar wilt accepteren of communiceren en communiceren (online of persoonlijk) met de andere charteraar en/of charterexploitant. Geverifieerde afbeeldingen geven alleen een visuele weergave van een boot weer op het moment dat de foto werd genomen, en kunnen niet worden beschouwd als goedkeuring door GotoSailing.com van een chartermaatschappij of boot.

Als u ervoor kiest om de site als charteroperator te gebruiken, is uw relatie met GotoSailing.com beperkt tot het zijn van een onafhankelijke externe contractant. U bent in geen enkel opzicht een partner, agent, werknemer of joint venturer van GotoSailing.com. U handelt uitsluitend in uw eigen voordeel en in uw eigen naam, en niet in het voordeel van of namens GotoSailing.com.

Om de site te promoten en om de bekendheid van uw bootvloot bij potentiële bevrachters en anderen te vergroten, kan inhoud worden weergegeven in applicaties, op andere websites, in e-mails en in online en offline advertenties. Om onze diensten te leveren aan charteraars en charteroperators die verschillende talen spreken, kunnen bootvermeldingen en andere ledencontent geheel of gedeeltelijk in andere talen worden vertaald. GotoSailing.com kan de nauwkeurigheid of kwaliteit van dergelijke vertalingen niet garanderen en bevrachters en charteroperators zijn verantwoordelijk voor het beoordelen en valideren van de nauwkeurigheid van dergelijke vertalingen. De Site kan vertalingen bevatten die mogelijk zijn gemaakt door Google. Google wijst alle garanties af met betrekking tot de vertalingen, expliciet of impliciet, inclusief garanties van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en impliciete garanties voor verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

De Site kan links naar websites of bronnen van derden bevatten. Dergelijke diensten van derden kunnen andere algemene voorwaarden en privacybeleid hebben. GotoSailing.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid of beschikbaarheid van dergelijke diensten van derden, of de producten, diensten of inhoud die dergelijke diensten van derden leveren. Links naar dergelijke diensten van derden zijn geen goedkeuring door GotoSailing.com van hun diensten.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en om welke (wettelijke) reden dan ook geen klanten of chartermaatschappijen of boekingen te accepteren zonder dat we een dergelijke weigering hoeven te rechtvaardigen. In uitzonderlijke gevallen kunnen we bevestigde ook annuleren. Veelvoorkomende redenen voor het weigeren van een boeking of een klant omvatten, maar zijn niet beperkt tot: Schending van de gebruiksvoorwaarden, bootverzoek(en), doorverkoop van een boot die via de Site is geboekt op individuele of massale basis zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (“ doorverkopen"), grote evenementen, handels- of economische sancties, embargo's, wettelijke beperkingen, fraude, diefstal of criminele activiteiten (of vermoedens daarvan), afdwingen door de Klant van misleidende of onjuiste informatie, verdachte boekingen, creditcardproblemen, ongepast gedrag, bedreigingen , beledigingen, geweld, weigering om informatie te verstrekken, praktische obstakels, communicatieproblemen, duidelijke fouten (zie hieronder), geschiedenis, zwarte lijsten door regeringen of internationale organisaties, enz.

In het geval dat een boeking wordt afgewezen of geannuleerd nadat een betaling al is gedaan, wordt de totale boekingswaarde gerestitueerd. Uitzonderingen kunnen voorkomen in het geval van ongeoorloofde doorverkoop of in enige andere ongepaste actie. In dergelijke gevallen kunnen we naar eigen goeddunken beslissen waar we ons het recht voorbehouden om de totale boekingswaarde of een deel daarvan niet terug te betalen. In het geval van ongeoorloofde doorverkoop zullen geen restituties worden verleend vanwege vele negatieve factoren, waaronder de schade die dergelijke praktijken toebrengen aan onze gecontracteerde en geautoriseerde gelieerde partners, chartermaatschappijen die op vertrouwde en gecontracteerde basis van voorraad voorzien en de negatieve merkimpact veroorzaakt door ongeautoriseerde wederverkopers die zaken proberen te ondermijnen met acties die kunnen bestaan uit het plaatsen van de doorverkochte voorraad op sites die door concurrenten worden beheerd zonder ons medeweten. We behouden ons ook het recht voor om naar eigen goeddunken, permanent of tijdelijk Leden van de Site te weren (“Blacklist”). Dergelijke leden op de zwarte lijst mogen niet proberen toegang te krijgen tot de site onder een andere naam of via een ander lid.

In zeldzame gevallen is het mogelijk dat we een boeking moeten annuleren of weigeren of aanpassingen moeten maken vanwege "duidelijke fouten", ongeacht hun oorsprong. Een voor de hand liggende fout zou bijvoorbeeld een fout op de site zijn (bijvoorbeeld in termen van prijs, voorwaarden, punten) die een redelijk persoon als abnormaal zou erkennen. In dergelijke gevallen zal de boeking worden aangepast of, indien nodig, het in rekening gebrachte bedrag kosteloos worden betaald. Het is naar eigen goeddunken om een boeking om deze reden te annuleren of te weigeren.

Omstandigheden zoals fouten bij het boeken van een boot, lopende renovaties en specifieke behoeften van gasten kunnen een enorm effect hebben op de kwaliteit van uw reis. Zorg ervoor dat u de charteroperator op de hoogte stelt van eventuele speciale verzoeken of vereisten die u heeft voordat u incheckt.

Vanwege de aard van internet kan GotoSailing.com de continue en ononderbroken toegankelijkheid en beschikbaarheid van de Site niet garanderen. GotoSailing.com kan de beschikbaarheid van de Site of bepaalde gebieden of functies ervan beperken, indien dit noodzakelijk wordt geacht met het oog op de veiligheid of integriteit van onze servers, capaciteitslimieten, of om onderhoudsprocessen uit te voeren die de goede werking of verbetering van de Site garanderen. Van tijd tot tijd kan GotoSailing.com de Site verbeteren, verbeteren en wijzigen en nieuwe diensten introduceren.

2. Geschiktheid, gebruik van de GotoSailing.com-site

Om toegang te krijgen tot de site en deze te gebruiken of om u te registreren voor een GotoSailing.com-account, moet u ten minste 18 jaar oud zijn en juridisch bindende contracten kunnen aangaan. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site garandeert en verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent en dat u de bevoegdheid en juridische capaciteit heeft om een contract aan te gaan.

De licentie die GotoSailing.com u verleent voor toegang tot en gebruik van de Site is beperkt, beperkt, persoonlijk, niet-overdraagbaar, herroepbaar en kan niet in sublicentie worden gegeven. Deze licentie voor toegang tot en gebruik van de Site kan alleen worden gebruikt zoals uitdrukkelijk vermeld in de Gebruiksvoorwaarden. Met uitzondering van deze beperkte licentie, verlenen wij u geen andere rechten of licenties met betrekking tot de Site; alle rechten of licenties die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. De inhoud en informatie op de site, evenals de software en infrastructuur die wordt gebruikt om dergelijke inhoud en informatie te leveren, zijn eigendom van de charterexploitanten en leveranciers, inclusief de boten en andere gerelateerde diensten. U mag de site alleen gebruiken om legitieme vragen of boekingen te doen en u verbindt zich er hierbij toe geen speculatieve, valse of frauduleuze boekingen te maken in afwachting van de vraag. U verbindt zich ertoe dat tijdens het maken van een boeking de betalingsgegevens die u ons verstrekt volledig correct zijn. U verbindt zich er ook toe om alle contactgegevens, inclusief e-mail, post en/of andere, correct te verstrekken en te erkennen dat we deze gegevens kunnen gebruiken om contact met u op te nemen indien en wanneer dat nodig is.

Als een andere voorwaarde voor het gebruik van de Site, stemt u ermee in de Site, de inhoud of informatie niet te gebruiken voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden (direct of indirect) of voor enig doel dat onwettig, illegaal of verboden is door de Gebruiksvoorwaarden.

Daarom mag u niet

 • inhoud of informatie van de site doorverkopen, openen, controleren of kopiëren met behulp van een scraper, robot, spider of andere geautomatiseerde middelen of een handmatig proces voor welk doel dan ook,
 • deep-link naar een deel van de site,
 • de beperkingen in eventuele robotuitsluitingsheaders op de Site schenden of andere maatregelen omzeilen of omzeilen die worden gebruikt om de toegang tot de Site te voorkomen of te beperken;
 • enige actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur oplegt, of waarvan wij denken dat deze kan opleggen,
 • het gebruiken, doorverkopen, kopiëren, controleren (bijv. spider, scrape), weergeven, downloaden of reproduceren van inhoud of informatie, software, producten of diensten die beschikbaar zijn op de site voor commerciële of concurrerende activiteiten of doeleinden,
 • "frame", "mirror" of anderszins enig deel van de Site in een andere website op te nemen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming,
 • onwettige (volgens alle toepasselijke wet- of regelgeving) berichten op of via de site te leveren, of berichten die illegale activiteiten bepleiten,
 • links te plaatsen naar of berichten te plaatsen die materiaal bevatten dat als obsceen, schadelijk, gewelddadig, pornografisch, onfatsoenlijk, onzedelijk, beledigend, godslasterlijk, racistisch, discriminerend, beledigend, bedreigend, kronkelig, intimiderend, hatelijk of anderszins verwerpelijk kan worden beschouwd,
 • links te plaatsen naar of berichten te leveren die vals, lasterlijk, lasterlijk of lasterlijk materiaal bevatten,
 • een bericht te leveren dat inbreuk maakt op of inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of ander recht van een entiteit of persoon, inclusief, maar niet beperkt tot, patenten, handelsmerken, auteursrechten, wetten die handelsgeheimen regelen, rechten op privacy of publiciteit;
 • een bericht te leveren waarvan u niet het recht hebt om het beschikbaar te stellen op grond van de wet of contractuele of fiduciaire relaties;
 • zich voordoen als een andere persoon of entiteit, een valse identiteit aannemen of valselijk verklaren of anderszins een verkeerde voorstelling geven van uw band met een persoon of entiteit, als het doel hiervan is om een ander te bedriegen, te misleiden of te bedriegen,
 • identifiers manipuleren, onder meer door kopteksten te vervalsen, met als doel de oorsprong van berichten die u plaatst te verbergen;
 • de site te gebruiken op een manier die het gebruik van de site of de computerapparatuur van andere leden zou kunnen schaden, overbelasten, beschadigen, uitschakelen of anderszins zou kunnen verstoren, of die de werking van hardware, software of telecommunicatieapparatuur zou kunnen beschadigen, verstoren of beperken,
 • proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Site, een gerelateerde website, andere Accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met de Site, door middel van hacking, wachtwoordmining of andere middelen,
 • materiaal of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk via de site beschikbaar is gesteld, inclusief het verzamelen of anderszins verzamelen van informatie over anderen, zoals e-mailadressen,
 • deelnemen aan misleidende praktijken die bedoeld zijn om de organische zoekresultatenpagina (SERP) te manipuleren of technieken voor zoekmachineoptimalisatie (“SEO”) te gebruiken die worden beschouwd als in strijd met de algemene richtlijnen voor zoekmachines. SEO-praktijken die als onethisch worden beschouwd, of "black hat" (ook bekend als "spamdexing") omvatten, maar zijn niet beperkt tot cloaking, metadata en title-tags, content scraping, link-schema's, keyword stuffing, Google bombs, verborgen tekst en links, doorway en verhulde pagina's, link farming of -schema's, spam op blogcommentaar, enz.,
 • iets anders doen dat schade zou kunnen toebrengen aan de site en hun werknemers, de reputatie of anderszins een negatief effect zou hebben,
 • steun of steun aan een van de bovenstaande zaken.

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GotoSailing.com en tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan, mogen websites geen hyperlinks naar pagina's buiten de startpagina van de site maken of de site of een webpagina of materiaal hierin omlijsten, noch mag enige entiteit een hyperlink naar enig aspect van de site maken in een e-mail voor commerciële doeleinden.

Door een reservering op de Site te maken, verklaart en garandeert u dat u niet onder een internationaal sanctieprogramma valt.

U zult voldoen aan al uw verplichtingen, belasting, inhouding of anderszins zoals vereist door uw land van verblijf, indien en wanneer van toepassing.

Als u de applicatie opent of downloadt van de Apple App Store, gaat u akkoord met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Apple's gelicentieerde applicatie . Sommige delen van GotoSailing.com implementeren Google Maps/Earth-kaartdiensten, waaronder Google Maps API('s). Uw gebruik van Google Maps/Earth is onderworpen aan de Aanvullende Servicevoorwaarden van Google Maps/Google Earth .

3. Accountregistratie

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de site en deze te gebruiken, moet u zich registreren met een account ("GotoSailing.com-account") en dus lid worden om een boot te publiceren of te boeken, om diensten te kopen of te verlenen. Als u een GotoSailing.com-account start voor een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid heeft om die entiteit juridisch te binden en ons alle toestemmingen en licenties te verlenen die in deze voorwaarden worden verstrekt.

U kunt een GotoSailing.com Account registreren met een e-mailadres en het aanmaken van een wachtwoord. Indien beschikbaar, kunt u dit ook doen via uw Account bij bepaalde sociale netwerkdiensten van derden, zoals Facebook of Google ("SNS-account"). U kunt de verbinding tussen uw GotoSailing.com-account en uw SNS-account op elk moment uitschakelen door naar het gedeelte "Instellingen" van de site te gaan.

U moet tijdens het registratieproces actuele, nauwkeurige en volledige informatie verstrekken en ervoor zorgen dat uw GotoSailing.com-account up-to-date blijft.

U mag niet meer dan één (1) GotoSailing.com-account registreren, tenzij geautoriseerd door GotoSailing.com. U mag uw GotoSailing.com Account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere partij.

Het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw GotoSailing.com-accountgegevens is uw verantwoordelijkheid en u mag uw gegevens niet aan derden bekendmaken. Als u weet of enige reden heeft om te vermoeden dat uw inloggegevens zijn gestolen, verloren, verduisterd of anderszins gecompromitteerd, of in het geval van daadwerkelijk of vermoedelijk ongeoorloofd gebruik van uw GotoSailing.com-account, dient u GotoSailing.com onmiddellijk op de hoogte te stellen. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via uw GotoSailing.com-account, tenzij dergelijke activiteiten niet door u zijn geautoriseerd en u niet anderszins nalatig bent zoals het niet melden van ongeoorloofd gebruik of verlies van uw inloggegevens.

GotoSailing.com kan functies inschakelen waarmee u andere Leden of bepaalde derden kunt machtigen om bepaalde acties te ondernemen die van invloed kunnen zijn op uw GotoSailing.com-account. We kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komende Leden of bepaalde derde partijen toestaan om Advertenties te boeken namens andere Leden, of we kunnen Charter Operators toestaan om andere Leden toe te voegen om te helpen bij het beheren van hun Boot Advertenties. Deze functies maken het niet nodig dat u uw inloggegevens met iemand anders deelt. Geen enkele derde is door GotoSailing.com geautoriseerd om naar uw inloggegevens te vragen, en u zult niet om de inloggegevens van een ander lid vragen.

4. Inhoud, beoordelingen en recensies, verdere correspondentie en communicatie

Inhoud

Naar eigen goeddunken kan GotoSailing.com Leden toestaan om:

 • Inhoud en informatie maken, uploaden, verzenden, ontvangen, plaatsen en opslaan, inclusief tekst, foto's, audio, video of ander materiaal op of via de site ("Ledeninhoud")
 • Toegang krijgen tot en bekijken van Ledeninhoud en alle inhoud die GotoSailing.com zelf op of via de Site weergeeft, inclusief eigendomsrechtelijk beschermde GotoSailing.com-inhoud en alle inhoud die door of via GotoSailing.com is gelicentieerd of geautoriseerd voor gebruik door of via GotoSailing.com van een derde partij ("GotoSailing.com Inhoud" en samen met Ledeninhoud, "Gemeenschappelijke inhoud")

De inhoud van GotoSailing.com en de inhoud van leden kan geheel of gedeeltelijk worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en/of andere wetten van Nederland en andere landen. U erkent en gaat ermee akkoord dat de GotoSailing.com-site en de GotoSailing.com-inhoud, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, het exclusieve eigendom zijn van GotoSailing.com en/of haar licentiegevers of geautoriseerde derden. U zult geen auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken of andere eigendomsrechten die zijn geïntegreerd in of bij de Site, GotoSailing.com-inhoud of Ledeninhoud horen, verwijderen, verbergen of wijzigen. Alle handelsmerken, dienstmerken, logo's, handelsnamen en andere bronidentificaties van GotoSailing.com die worden gebruikt op of in verband met de GotoSailing.com Site en GotoSailing.com Content, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van GotoSailing.com in Nederland en Buitenland. Handelsmerken, logo's, servicemerken, handelsnamen en andere eigendomsaanduidingen van derden die worden gebruikt op of in verband met de GotoSailing.com-site, GotoSailing.com-inhoud en/of gemeenschappelijke inhoud worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden en kunnen het eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren.

Behalve voor zover u de wettelijke eigenaar bent van bepaalde Ledeninhoud of zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden, zult u geen gebruik maken van, wijzigen, kopiëren, aanpassen, afgeleide werken maken van, distribueren, in licentie geven, overdragen, verkopen, publiekelijk weergeven, publiekelijk uitvoeren , verzenden, uitzenden of anderszins exploiteren van de GotoSailing.com-site of gemeenschappelijke inhoud. Met uitzondering van de licenties en rechten die uitdrukkelijk worden verleend in deze Voorwaarden, worden er geen rechten of licenties aan u verleend door implicatie of anderszins onder intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van of worden beheerd door GotoSailing.com of haar licentiegevers.

Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden, verleent GotoSailing.com u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie om (i) de applicatie te downloaden en te gebruiken op uw persoonlijke apparaat(en); en (ii) toegang te krijgen tot en alle gemeenschappelijke inhoud te bekijken die op of via de site wordt aangeboden en voor u toegankelijk is, alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Door het creëren, uploaden, verzenden, ontvangen, posten, opslaan of anderszins beschikbaar stellen van Ledeninhoud op of via de Site, verleent u GotoSailing.com een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, eeuwigdurende (of voor de termijn van de bescherming), sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor dergelijke Ledeninhoud om dergelijke Ledeninhoud te openen, gebruiken, opslaan, kopiëren, wijzigen, afgeleide werken voor te bereiden, te publiceren, te distribueren, te verzenden, te streamen, uit te zenden en anderszins te exploiteren om de Site aan te bieden en/of te promoten, in elk medium of platform. GotoSailing.com claimt geen eigendomsrechten op Ledeninhoud tenzij u specifieke toestemming geeft, en niets in deze Voorwaarden wordt geacht de rechten te beperken die u mogelijk heeft om uw Ledeninhoud te gebruiken of te exploiteren.

GotoSailing.com kan chartermaatschappijen de mogelijkheid bieden om professionele fotografen foto's te laten maken van hun bootadvertenties en charterdiensten. De foto's worden door de fotograaf aan Charter Operators verstrekt. Charterbedrijven kunnen deze foto's in hun bootadvertenties opnemen met of zonder een watermerk of tag met de woorden "GotoSailing.com Verified Photo" of soortgelijke bewoordingen ("Verified Images"). Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw boot- en charterservice correct wordt weergegeven in de geverifieerde afbeeldingen. Als ze uw bootvermelding niet langer correct weergeven, als u stopt met het hosten van de aanbevolen charterservice, of als uw GotoSailing.com-account om welke reden dan ook wordt beëindigd of opgeschort, stopt u met het gebruik van de geverifieerde afbeeldingen op of via de site. U erkent en gaat ermee akkoord dat GotoSailing.com het recht heeft om elke geverifieerde afbeelding te gebruiken in marketing, reclame en/of voor andere zakelijke doeleinden op elk platform of media, al dan niet in verband met uw bootvermelding en zonder verdere kennisgeving of compensatie aan jou. Waar GotoSailing.com niet de exclusieve eigenaar is van geverifieerde Afbeeldingen, verleent u GotoSailing.com door het gebruik van dergelijke geverifieerde Afbeeldingen op of via de Site een exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, eeuwigdurende (of voor de duur van de bescherming) , sublicentieerbare en overdraagbare licentie om dergelijke geverifieerde afbeeldingen te gebruiken voor reclame, marketing en/of andere zakelijke doeleinden op welk platform of media dan ook, of het nu gaat om uw botenvermelding of anderszins, zonder verdere kennisgeving of vergoeding aan u. GotoSailing.com verleent u op zijn beurt een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie om geverifieerde afbeeldingen buiten de site te gebruiken, alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Voor alle Ledeninhoud die u op of via de Site beschikbaar stelt, bent u als enige verantwoordelijk. U verklaart en garandeert dat:

 • U bent ofwel de enige en exclusieve eigenaar van alle Ledeninhoud die u op of via de Site verstrekt of u beschikt over alle rechten, licenties, toestemmingen en vrijgaven die nodig zijn om GotoSailing.com de rechten in en op dergelijke Ledeninhoud te verlenen, zoals overwogen onder deze voorwaarden; en
 • Noch de Ledeninhoud, noch uw plaatsing, upload, publicatie, indiening of verzending van de Ledeninhoud of het gebruik van de Ledeninhoud door GotoSailing.com (of een deel daarvan) zal inbreuk maken op, onrechtmatig toe-eigenen van of inbreuk maken op het octrooi van een Derde , handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen, morele rechten of andere eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten, of publiciteits- of privacyrechten, of leiden tot schending van toepasselijke wet- of regelgeving.

U zult geen Ledeninhoud uploaden, posten, publiceren, indienen of verzenden die:

 • frauduleus, vals, misleidend (direct of door weglating of het niet bijwerken van informatie) of bedrieglijk is;
 • lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, vulgair of beledigend is;
 • bevordert discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schade tegen een persoon of groep;
 • gewelddadig of bedreigend is of geweld of acties bevordert die bedreigend zijn voor een andere persoon of dier;
 • illegale of schadelijke activiteiten of stoffen promoot; of in strijd is met het beleid van GotoSailing.com
 • GotoSailing.com kan, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot Ledeninhoud verwijderen of uitschakelen waarvan GotoSailing.com vaststelt dat deze in strijd is met deze Voorwaarden of het op dat moment geldende beleid of normen van GotoSailing.com, of die anderszins schadelijk of verwerpelijk kan zijn voor GotoSailing.com , haar leden, derden of eigendom.

GotoSailing.com respecteert het auteursrecht en verwacht hetzelfde van haar Leden. Als u van mening bent dat enige inhoud op de site inbreuk maakt op auteursrechten die u bezit, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Beoordelingen en recensies

Wanneer u een boeking voltooit, betekent dit dat u akkoord gaat met het ontvangen van een uitnodigingsmail om ons beoordelingsformulier in te vullen dat we u na uw verblijf op de boot zullen sturen. De e-mail kan worden gevolgd door een of meer herinneringen. Het invullen van het formulier is optioneel. De bevestigings- en beoordelingsberichten in de vorm van e-mails of sms zijn transactioneel en maken geen deel uit van de marketingmails of nieuwsbrieven waarvoor u zich kunt afmelden.

De bootclassificaties zijn alleen ter informatie. De beoordelingen worden gevormd op basis van informatie die we hebben ontvangen van de leveranciers en de charteroperators. De standaardinstelling voor de rangschikking van chartermaatschappijen op onze site is "Aanbevolen" of een vergelijkbare bewoording (de "Standaardrangschikking"). We bieden ook andere manieren om de charteroperator te rangschikken. Houd er rekening mee dat de standaardrangschikking wordt gegenereerd via een volledig geautomatiseerd classificatiesysteem (algoritme) en is gebaseerd op meerdere criteria, waaronder niet alleen de populariteit van een charteroperator onder onze klanten, maar ook de geschiedenis van de klantenservice en bepaalde boekingsgerelateerde gegevens zoals aantal boekingen, annuleringen, omrekeningskoers, etc. Tijdige betaling van commissie door een Charter Operator en het commissiepercentage worden ook in het algoritme opgenomen; maar het zijn slechts twee van de verschillende factoren in de standaardrangschikking.

Een sterrenclassificatiesysteem gekoppeld aan een rangorde geeft alleen de mate van tevredenheid aan die u in een bepaalde boot kunt verwachten. Een hogere sterbeoordeling duidt meestal op een hoger comfortniveau. Houd er rekening mee dat sterbeoordelingen aanzienlijk kunnen verschillen op basis van locatie, lokale marktomstandigheden, beschikbare alternatieven, praktijken of andere omstandigheden. Het is dus mogelijk dat een sterrenclassificatie in een bepaald land, regio, haven, jachthaven of stad door dergelijke omstandigheden niet vergelijkbaar is met dezelfde sterrenclassificatie op een andere locatie. Beoordelingen geven mogelijk niet altijd alle faciliteiten of services weer die beschikbaar zijn op een boot, en sommige faciliteiten en functies zijn mogelijk niet beschikbaar in elke hut of op elke boot met een bepaalde sterrenclassificatie. Als er voorzieningen of functies zijn die bijzonder belangrijk voor u zijn, neem dan contact op met onze klantenservice en vraag ernaar.

Huurders kunnen binnen een bepaalde periode na het voltooien van een boeking een openbare beoordeling plaatsen en een sterrenbeoordeling over hun verblijf indienen. Alle beoordelingen of recensies weerspiegelen de mening van individuele klanten en niet de mening van GotoSailing.com. Beoordelingen en recensies worden niet door GotoSailing.com gecontroleerd op juistheid en kunnen onjuist of misleidend zijn.

Beoordelingen en beoordelingen door klanten moeten feitelijk, waarheidsgetrouw en eerlijk zijn en mogen geen beledigende of lasterlijke taal bevatten.

Het is klanten en chartermaatschappijen niet toegestaan het beoordelings- en beoordelingssysteem op enigerlei wijze te manipuleren, inclusief het regelen van een derde partij om een positieve of negatieve recensie over een ander lid te schrijven.

Beoordelingen en beoordelingen maken deel uit van het openbare profiel van een lid en kunnen ook elders op de site worden weergegeven, samen met andere relevante informatie zoals het aantal boekingen, het aantal annuleringen en andere informatie.

Verdere correspondentie en communicatie

Door een boeking te voltooien, gaat u akkoord met het ontvangen van:

 • een e-mail die we u kort voor uw aankomstdatum kunnen sturen, met informatie over uw bestemming en bepaalde informatie en aanbiedingen (inclusief aanbiedingen van derden voor zover u zich actief hebt aangemeld voor deze informatie) die relevant zijn voor uw reservering en bestemming, en
 • een e-mail die we u zo spoedig mogelijk na uw verblijf kunnen sturen, waarin u wordt uitgenodigd om ons gastenbeoordelingsformulier in te vullen. Raadpleeg ons privacy- en cookiebeleid voor meer informatie over hoe we contact met u kunnen opnemen.

GotoSailing.com claimt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige communicatie met de Charter Operator en/of de Leverancier op of via haar Site. U kunt geen rechten ontlenen aan enig verzoek aan, of communicatie met de Charter Operator en/of de Leverancier of (enige vorm van) ontvangstbevestiging van enige communicatie of verzoek. GotoSailing.com kan niet garanderen dat een verzoek of communicatie (naar behoren en tijdig) wordt ontvangen/gelezen door, nageleefd, uitgevoerd of geaccepteerd door de Charter Operator en/of de Aanbieder.

Om uw reservering correct af te ronden en te beveiligen, moet u uw juiste en geldige e-mailadres gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (en zijn niet verplicht om te verifiëren) een verkeerd of verkeerd gespeld e-mailadres of een onjuist of verkeerd (mobiel) telefoonnummer of creditcardnummer.

Elke claim of klacht tegen GotoSailing.com of met betrekking tot de dienst moet onmiddellijk worden ingediend, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de geplande dag van voltooiing van het product of de dienst (bijv. uitcheckdatum). Elke klacht of claim die na 30 dagen wordt ingediend, kan worden afgewezen en de eiser verliest zijn recht op schade- of kostenvergoeding.

Vanwege de continue aanpassingen en update van beschikbaarheid en tarieven, raden we je ten zeerste aan om screenshots te maken bij het maken van een reservering om je claim te ondersteunen, indien nodig.

5. Vooruitbetaling, betalings- en uitbetalingsmethoden

Wanneer u een betalings- of uitbetalingsmethode toevoegt aan uw GotoSailing.com-account, wordt u gevraagd om factuurgegevens te verstrekken aan GotoSailing.com of zijn externe betalingsverwerker(s), zoals naam, factuuradres en informatie over financiële instrumenten. Wanneer u een betalings- of uitbetalingsmethode toevoegt, moet u actuele, nauwkeurige en volledige informatie verstrekken. Je bent verplicht om je betaalmethode en uitbetalingsmethode te allen tijde up-to-date te houden.

De betaling dient te geschieden via een bankkaart of overschrijving. In het geval van een bankoverschrijving dient de bevrachter de boekingscode te vermelden die vermeld staat in de beschrijving van de betaling. Huurder dient na betaling een kopie van de bankoverschrijving per e-mail naar GotoSailing.com te sturen.

U machtigt GotoSailing.com om uw betaalmethode, de totale kosten in rekening te brengen voor elk boekingsverzoek dat is gekoppeld aan uw GotoSailing.com-account. GotoSailing.com int de Totale Vergoedingen op de wijze die tussen jou en GotoSailing.com is overeengekomen via de GotoSailing.com Site. GotoSailing.com int doorgaans de totale kosten nadat de charteroperator uw boekingsverzoek heeft geaccepteerd. GotoSailing.com kan alternatieve opties bieden voor de timing en wijze van betaling; eventuele extra kosten voor het gebruik van aangeboden betalingsopties worden weergegeven op de GotoSailing.com-site en opgenomen in de totale kosten. U stemt ermee in dergelijke kosten te betalen door de betalingsoptie te selecteren. Als GotoSailing.com de Totale Vergoedingen niet kan innen zoals gepland, zal GotoSailing.com de Totale Vergoedingen later incasseren. Zodra de betalingstransactie voor de door u aangevraagde boeking succesvol is afgerond, ontvangt u een bevestigingsmail.

Voor boot- en/of hutboekingen met creditcard wordt de volledige prijs (soms zonder enige optie voor restitutie, afhankelijk van de boekingsvoorwaarden van de charteroperator) door GotoSailing.com in rekening gebracht op uw creditcard bij reservering en bevestiging van de boeking. Controleer de boekingsgegevens zorgvuldig op dergelijke omstandigheden voordat u uw reservering maakt. GotoSailing.com zal restituties, indien en indien van toepassing, binnen een redelijke termijn verwerken. We gebruiken de "Secure Socket Layer (SSL)"-technologie om uw creditcardgegevens tijdens het transport naar ons te beschermen en te coderen. Houd er rekening mee dat uw bank mogelijk extra kosten in rekening brengt voor de transactie. GotoSailing.com heeft geen controle over dergelijke extra kosten. Voor boekingen met bankoverschrijving kan de bevrachter een betaling doen via bankoverschrijving om een boot te reserveren. In dit geval wordt een niet-restitueerbaar bedrag van 10% van de totale chartervergoeding in rekening gebracht op de creditcard van de bevrachter of een ander betalingssysteem totdat de bevrachter de rest van de vergoeding binnen 3 (drie) op de bankrekening van GotoSailing.com heeft overgemaakt. werkdagen. Als de bankoverschrijving niet binnen de vermelde tijdsperiode plaatsvindt, wordt de reservering van de Boot geannuleerd zonder enige restitutie.

Voor het verwerken van "buitenlandse transacties" brengen bepaalde creditcardmaatschappijen hun aangesloten banken kosten in rekening. Als u kaarttransacties uitvoert en de ontvanger gebruikt een bank in een ander land dan de bank die uw kaart heeft uitgegeven, kunnen er internationale servicebeoordelingen, grensoverschrijdende transactiekosten of soortgelijke kosten in rekening worden gebracht. Uw uitgevende bank kan deze vergoeding al dan niet aan u doorberekenen. Dit valt buiten de controle van GotoSailing.com, dus neem contact op met uw uitgevende bank voor meer informatie.

In het geval van ongeoorloofd gebruik van uw creditcard door derden of creditcardfraude, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw bank of kaartuitgever nadat u dergelijk ongeoorloofd gebruik hebt opgemerkt. Als u een ongeautoriseerde of frauduleuze boeking vermoedt, neem dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice.

Om een boeking te maken, moet u ouder zijn dan 18 jaar (of meerderjarig zijn in die landen en gebieden waar deze hoger is dan 18) en over de volledige wettelijke bevoegdheid beschikken om de transactie uit te voeren (of toestemming hebben van uw wettelijke voogd) . U verbindt zich ertoe dat de creditcard of een andere betaalmethode die beschikbaar is op de betaalpagina die u gebruikt, van u is of dat u bevoegd bent om de boeking met deze kaart en/of betaalmethode te voltooien dat er voldoende saldo is om de kosten van de transactie. U aanvaardt financiële verantwoordelijkheid voor alle transacties die onder uw naam of Account worden gedaan. U verbindt zich ertoe dat de gegevens die u ons verstrekt bij het maken van een boeking volledig correct zijn.

GotoSailing.com behoudt zich het recht voor om bepaalde creditcards niet te accepteren. GotoSailing.com kan naar eigen goeddunken andere betaalmethoden toevoegen of verwijderen. Voor uw gemak biedt GotoSailing.com nu een optie om uw creditcardgegevens veilig in ons bestand op te slaan. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

We hanteren strikte procedures voor het opsporen en voorkomen van fraude. In bepaalde gevallen kunnen we verificaties of aanvullende informatie nodig hebben om de boeking te bevestigen en te valideren. Reserveringen zijn pas definitief nadat u een bevestigingsmail met voucher heeft ontvangen en het kan zijn dat tijdens de fraudecontrole een hele boot en/of een hut volgeboekt is. In dat geval is de reservering niet meer beschikbaar. GotoSailing.com kan in dergelijke gevallen nimmer aansprakelijk worden gesteld. Aanvullende verstrekte informatie zal worden verwerkt volgens strikte industrienormen om de privacy te beschermen, bijvoorbeeld met behulp van codering voor verzending en gespecialiseerde agenten voor verificatie. Als u ervoor kiest om de aanvullende informatie niet te verstrekken of als we niet tevreden zijn met de ontvangen informatie, wordt de boeking niet voltooid en volledig geannuleerd en worden alle in rekening gebrachte bedragen (inclusief de verificatiekosten indien van toepassing) terugbetaald.

Betaling op de site kan om een aantal redenen mislukken. In dergelijke gevallen zal GotoSailing.com u alternatieven bieden om ervoor te zorgen dat u doorgaat met uw reservering. Neem bij vragen contact op met onze klantenservice.

6. Groepsbetalingsvoorwaarden

De term "Charterorganisator" beschrijft een Huurder die een Boekingsverzoek voor een Bootadvertentie doet en de Boeking na bevestiging beheert, namens hem/haarzelf en twee of meer andere Medebevrachters.

De term "Medebevrachters" beschrijft personen die worden uitgenodigd en de uitnodiging accepteren om deel te nemen aan een Boekingsverzoek met Groepsbetaling door een (niet noodzakelijk pro-rata) percentage van de Totale Kosten te betalen.

De term "Reserveringsaanvraag met Groepsbetaling" beschrijft een Boekingsaanvraag gedaan door een Charterorganisator nadat hij/zij heeft aangegeven dat hij/zij namens hem/haarzelf en twee of meer andere Co-Charterers een groepscharter organiseert.

De term "Groepsbetalingsboeking" beschrijft een groepsbetalingsboekingsverzoek dat is geaccepteerd door de charterexploitant en volledig is betaald door de charterorganisator en zijn/haar medebevrachters. Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de functie Groepsbetaling van de Site, hoeven Co-Charterers zich niet noodzakelijkerwijs te registreren met een Account ("GotoSailing.com Account") en dus Lid te worden om te betalen voor hun deel van het Charter; maar wanneer u als medebevrachter de GotoSailing.com-site gebruikt, gaat u ermee akkoord te voldoen aan en gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van de site.

Na het indienen van het Boekingsverzoek voor Groepsbetaling, wordt u als Charterorganisator uw aandeel in de Totale Vergoeding in rekening gebracht. U kunt dan uitnodigingen sturen naar alle Co-Charterers, inclusief hen in de Groepsbetaling Boekingsaanvraag. Vanaf het moment van bevestiging van het boekingsverzoek voor groepsbetaling hebben medebevrachters tweeënzeventig (72) uur om hun respectievelijke betalingen te doen.

Als de betaling niet binnen het aangegeven tijdsbestek is voltooid, wordt uw boekingsverzoek voor groepsbetaling geannuleerd. Als de betalingsmethode van de charterorganisator niet werkt, wordt er via het GotoSailing.com-platform contact met u opgenomen en wordt u gevraagd een nieuwe betaling in te dienen. Om annulering van het Boekingsverzoek met Groepsbetaling te voorkomen, moet een dergelijke betaling worden ontvangen binnen dezelfde termijnen die zijn aangewezen voor Co-Charterers.

Als u als Charterorganisator een wijzigingsverzoek indient dat de totale vergoedingen die verschuldigd zijn voor het boekingsverzoek voor groepsbetaling verhoogt, wordt u alleen voor het bedrag van een dergelijke verhoging in rekening gebracht; elke wijziging die de Totale Kosten verlaagt, zal de Charterorganisator het verschil vergoeden.

Door deel te nemen aan een Groepsboeking met betaling, machtigt elke medebevrachter de charterorganisator: (i) om namens de medebevrachter op te treden om de boeking en de volgende wijzigingsverzoeken te beheren - indien die er zijn; en (ii) om de status van alle betalingen die bij de Groepsbetalingsboeking horen te observeren.

Wanneer de medebevrachter (i) de uitnodiging van de charterorganisator voor het boekingsverzoek voor groepsbetaling accepteert en (ii) zijn/haar deel van de totale kosten betaalt, erkent en aanvaardt de medebevrachter dat er een overeenkomst is gesloten tussen de charterorganisator en Co. -Bevrachter. De voorwaarden van die overeenkomst omvatten de voorwaarden uiteengezet in deze Groepsbetalingsvoorwaarden en alle andere voorwaarden aanvaard door zowel de medebevrachter als de charterorganisator, voor zover dergelijke voorwaarden niet in strijd zijn met deze Groepsbetalingsvoorwaarden, de Algemene voorwaarden, de Betalingsvoorwaarden of het Privacybeleid, en breiden de verplichtingen van GotoSailing.com niet uit of beperken de rechten van GotoSailing.com onder deze Groepsbetalingsvoorwaarden, Algemene Voorwaarden, Betalingsvoorwaarden of Privacybeleid niet.

Beëindiging en geschillen tussen medebevrachters en charterorganisatoren

 1. Beëindiging
  Het is Charter Organisator niet toegestaan om een Medebevrachter uit een Groepsbetalingsboeking te verwijderen. Als Charter Organisator en/of Co-Charterer overeenkomen dat Co-Charterer niet langer deelneemt aan een Groepsbetalingsboeking, stemmen ze er elk mee in dat eventuele bedragen die van de een aan de ander verschuldigd zijn, rechtstreeks tussen hen zullen worden verrekend, buiten het GotoSailing.com-platform. . Zowel Charterorganisator als Co-Charterer accepteren ook dat GotoSailing.com het recht heeft om de Groepsbetaalservice te beëindigen of de deelname van een van beide partijen aan de Groepsbetaalservice te beëindigen.
 2. Effect van beëindiging
  Als Charter Organisator of een Co-Charterer niet in aanmerking komt of wordt om deel te nemen aan het GotoSailing.com Platform, wordt de Groepsbetalingsboeking volledig geannuleerd. Na beëindiging zal de Charter Organisator nog steeds de verantwoordelijkheid dragen voor al zijn/haar acties en die van zijn/haar Co-Charterers voordat ze worden verwijderd, inclusief de verantwoordelijkheid om alle lopende of toekomstige betalingen te voltooien die verschuldigd zijn door Co-Charterer.

geschillen

Het bemiddelen bij geschillen tussen Charterorganisatoren en Co-Charterers is niet de verplichting van GotoSailing.com. GotoSailing.com behoudt zich echter het recht voor om zelf onderzoek te doen en de nodige maatregelen te nemen. In dergelijke gevallen stemmen zowel de charterorganisatoren als de medebevrachters ermee in om te goeder trouw samen te werken met en te helpen GotoSailing.com, en om GotoSailing.com gerelateerde informatie te geven en acties te ondernemen die door GotoSailing.com redelijkerwijs kunnen worden verzocht, met betrekking tot eventuele claims of klachten van Leden over activiteiten, Boekingen, Advertenties of andere Advertenties of met betrekking tot enig onderzoek uitgevoerd door GotoSailing.com of een vertegenwoordiger van GotoSailing.com, met betrekking tot het gebruik of misbruik van de Groepsbetalingsservice, Site, Applicatie, of de Diensten.

GotoSailing.com behoudt zich het recht voor op elk rechtsmiddel dat kan leiden tot juridische stappen en/of schorsing of diskwalificatie van de Groepsbetalingsservice of het opschorten, beperken van deactiveren of beëindigen van uw GotoSailing.com-account, indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat u deze Groepsbetalingsvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden, Betalingsvoorwaarden of toepasselijke wetten hebt geschonden, of waar wij dit redelijkerwijs nodig achten om de veiligheid van Leden of GotoSailing.com te waarborgen, voor risicobeoordeling, fraudepreventie, beveiliging of onderzoek doeleinden.

Geen goedkeuringen

Het accepteren van het al dan niet deelnemen aan de Groepsbetaalservice is uw verantwoordelijkheid en u doet dit op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade die kan voortvloeien uit uw interacties met charterorganisatoren, medecharteraars en/of charteroperators.

Door gebruik te maken van de Groepsbetalingsservice, de Site, Applicatie of Diensten, gaat u ermee akkoord dat elk rechtsmiddel of aansprakelijkheid die u probeert te krijgen voor acties of fouten van andere Leden, inclusief Charter Organisatoren, Co-Charterers en/of andere derde partijen , is beperkt tot een claim tegen de specifieke Leden of andere derden die u schade hebben berokkend. Met betrekking tot dergelijke acties of fouten stemt u ermee in om niet te proberen aansprakelijkheid op te leggen aan GotoSailing.com of een rechtsmiddel te zoeken bij GotoSailing.com

Vergoeding

Of u nu een charterorganisator of een medebevrachter bent, u stemt ermee in om GotoSailing.com en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten vrij te geven, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, claims , verliezen, schade en uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met uw gebruik van de groepsbetalingsservice, uw schending van deze Groepsbetalingsvoorwaarden, uw acties, uw verkeerde voorstelling van zaken of schendingen van enige verklaring of overeenkomst in deze Groepsbetalingsvoorwaarden of de Algemene Voorwaarden, Betalingsvoorwaarden of uw overeenkomsten met derden, of uw schending van rechten van een andere persoon of entiteit.

7. Prijzen, extra kosten, servicekosten en borg

We willen dat u de laagst mogelijke prijs betaalt voor het huren van een boot en we werken er hard aan om de meest concurrerende prijzen te hebben. Soms zijn er goedkopere tarieven beschikbaar op de site voor een specifiek verblijf op een boot of voor hetzelfde huttype, maar deze tarieven die door chartermaatschappijen worden bepaald, kunnen speciale beperkingen en voorwaarden bevatten, bijvoorbeeld met betrekking tot annulering en terugbetaling. Controleer de tariefdetails, boot- en/of huttype zorgvuldig voor dergelijke voorwaarden voordat u uw reservering maakt. Afhankelijk van dergelijke beperkingen en voorwaarden kunnen er verschillende tarieven gelden voor hetzelfde boot- en/of huttype.

We brengen geen kosten in rekening voor onze service en voegen geen extra reserveringskosten toe aan het tarief, dus de service die we onze klanten bieden is gratis.

Wanneer de charteraar betaalt voor de dienst of het product van de charteroperator en/of leverancier, betalen charteroperators en leveranciers een commissie die een klein percentage van de boot- of kajuitprijs is, aan GotoSailing.com.

Houd er rekening mee dat alle prijzen op de site alleen voor de hele boot of hut zijn en voor de gevraagde data en voor het aantal vermelde personen, tenzij anders aangegeven. Per boot en per week worden de hele bootboekingstarieven weergegeven voor het aantal beschikbare ligplaatsen; de hutreserveringen worden per week weergegeven voor een tweepersoonshut. Tenzij anders aangegeven, zal de Site doorgaans het tarief weergeven zonder belastinginning en servicekosten, en deze aanvullende belastinginning en servicekosten weergeven via het boekingspad. Zonder afbreuk te doen aan wat hieronder wordt uiteengezet, ziet u de totale inclusieve prijs voordat u uw boeking bevestigt. Weergave-instellingen kunnen variëren, maar dit wordt uiterlijk weergegeven op de laatste boekingspagina (vóór het bevestigingsscherm). Controleer elke stap van uw reservering op het boekingsformulier; u kunt de boeking op elk moment vóór het definitieve bevestigingsscherm beëindigen (zie hieronder voor annuleringen na de boeking).

Bij een charterboot is de prijs meestal inclusief alle elektronische en veiligheidsuitrusting. Wat bij de prijs is inbegrepen, wordt weergegeven op de site (onder het gedeelte Bootinformatie of voorafgaand aan de definitieve boekingsbevestiging) en/of in de bevestigingsmail/voucher. Tenzij anders vermeld, borg, brandstof, energietoeslagen, eindschoonmaak van de boot, eten, transport en transferkosten van/naar de charterbasis, jachthaven/haven, ligplaats en andere verplichte belastingen/heffingen en bepaalde lokale stads- of toeristenbelastingen (indien van toepassing) die rechtstreeks bij Huurders moeten worden afgehaald, zijn doorgaans niet bij het tarief inbegrepen. Overheden hebben af en toe extra belastingen geheven en kunnen de chartermaatschappijen vragen deze rechtstreeks te innen. Deze kosten, indien van toepassing, dienen direct bij het afrekenen door u aan de charteroperator te worden betaald. Afhankelijk van de basis en de boot kunnen bepaalde verplichte opties aan het chartertarief worden toegevoegd. De lijst met deze opties is zichtbaar op elke prijsopgave. Eventuele verplichte en/of optionele belastingen/toeslagen, uitrustings- en servicekosten worden voor elke boot gedetailleerd en geprijsd op de pagina van de charteroperator.

De standaard hutreserveringen zijn voor dubbele bezetting, extra slaapplaatsen in een hut zijn niet beschikbaar. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de ligplaats behoudt de Charter Operator zich het recht voor om geen extra personen te accepteren indien deze niet vooraf naar behoren zijn geïnformeerd. De praktijk om extra charterkosten toe te voegen valt buiten de controle en kan in bepaalde markten voorkomen. Controleer de "Reserveringsvoorwaarden", "Annuleringsbeleid" of soortgelijke bewoordingen op de Site. Als je twijfelt of er iets bij zit, kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Extra kosten voor diensten van leveranciers

Houd er rekening mee dat, tenzij anders aangegeven, alle prijzen op de site gelden voor andere diensten van leveranciers die zijn vastgesteld door onze partners. Raadpleeg de algemene voorwaarden van de betreffende partner voor eventuele extra kosten die van toepassing kunnen zijn op uw reservering.

Borg:

Borg is een bedrag dat de bevrachter achterlaat als borg voor eventuele schade die de bevrachter aan de boot kan toebrengen. Het moet voorafgaand aan het inschepen rechtstreeks aan de charteroperator worden betaald. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot annulering van het charter zonder enige restitutie. De Charter Operator heeft het recht om Charterers die de borg niet volledig en in beschreven vorm hebben betaald, te weigeren. Het wordt volledig terugbetaald en wordt aan het einde van het charter terugbetaald als er geen schade is veroorzaakt. Het is mogelijk om de borg te verzekeren door simpelweg de instructies op de boekingspagina te volgen.

Wanneer Charterers een boeking maken en Charter Operators accepteren, gaan ze rechtstreeks een contract met elkaar aan. GotoSailing.com is en wordt geen partij bij of andere deelnemer in enige contractuele relatie tussen Charterers en Charter Operators, noch is GotoSailing.com een verzekeraar of bemiddelaar om enig geschil tussen Charterer en Charter Operator te beslechten.

De borg dient rechtstreeks aan de charteroperator te worden betaald voordat u aan boord gaat. De details van de betalingsmethode worden vermeld op de pagina van de charteroperator en in uw bevestigingsmail. Nadat het charter is voltooid, wordt de volledige borg terugbetaald aan de huurder, tenzij er schade aan de boot of verlies van uitrusting is opgetreden.

Als de schade zich echter heeft voorgedaan, wordt de borg gedeeltelijk of volledig ingehouden door de charteroperator, afhankelijk van de omvang van de schade en de details van het beleid van de charteroperator. Enkele typische industriële praktijken zijn als volgt:

 • Specifieke schade aan uw boot (dwz breuken of blokkades veroorzaakt door de bevrachter)
 • Schade veroorzaakt door nalatigheid
 • Wanneer er sprake is geweest van een aan de grond gelopen en een duiker is verplicht om onder de boot te controleren op schade
 • De boot niet op tijd terugbrengen naar de gecontracteerde jachthaven
 • Schade veroorzaakt door een derde partij waarbij u het incident niet correct heeft gemeld
 • In geval van grotere schade wordt de borg volledig ingehouden en heeft de huurder geen recht op teruggave.
 • In het geval van een kleinere schade houdt Charter Operator het bedrag dat nodig is voor de reparatie en aankoop van beschadigd of verloren materieel, het dekken van interventiekosten en/of behandelingskosten. In dit geval zal de rest van de borg worden terugbetaald aan Charterer
 • In het geval dat de boot niet in staat is om naar de volgende charter te gaan vanwege de schade, zal de volledige borg worden genomen, omdat de charteroperator kosten heeft met betrekking tot het bedienen van de volgende klant. Het betalen van een borg is ook verplicht in gevallen waarin de Klant een professionele schipper inhuurt van de Charter Operator. In een dergelijk geval kan de borg niet worden gebruikt om de kosten te dekken die zijn ontstaan als gevolg van nalatigheid van de schipper, slechte werking van de boot of de uitrusting ervan. Indien de schade is ontstaan door grove nalatigheid van de Klant, of gedragingen zoals zeilen onder invloed van alcohol of illegale drugs, zeilen in je eentje of zeilen op verboden tijden of buiten goedgekeurde gebieden, of deelnemen aan regatta’s zonder schriftelijke toestemming van Charter Operator of soortgelijke ernstige inbreuken, is de klant doorgaans aansprakelijk, zelfs boven het bedrag van de borg, inclusief kosten in verband met reparaties en vergoedingen voor gederfde charterinkomsten in de komende weken.
 • Huurder zal niet in rekening worden gebracht voor breuken die het gevolg zijn van normale slijtage.

8. Boekingswijzigingen, annuleringen en no-shows

Door een bootreservering op onze Site te maken, accepteert u en gaat u akkoord met de relevante boekingsvoorwaarden van de charterexploitant, inclusief wijzigings-, annulerings- en no-show-beleid dat van toepassing is op die boeking, en met eventuele aanvullende voorwaarden van de boot die van toepassing kunnen zijn op uw reservering of tijdens uw verblijf, ook voor verleende diensten en/of goederen aangeboden door de Charter Operator. Algemene voorwaarden van een boot kunnen worden verkregen bij de betreffende chartermaatschappij.

Charteroperators en charteraars zijn verantwoordelijk voor alle wijzigingen aan een boeking die ze maken via de GotoSailing.com-site en stemmen ermee in om eventuele extra kosten en belastingen te betalen met betrekking tot dergelijke boekingswijzigingen.

Het algemene annulerings- en no-showbeleid van elke boot wordt weergegeven op de site op de informatiepagina's van de boot of onder "Boekingsvoorwaarden", "Annuleringsvoorwaarden" of iets dergelijks, evenals in de bevestigingsmail en voucher. Houd er rekening mee dat er kosten in rekening kunnen worden gebracht voor uw annulering in overeenstemming met het annulerings- en no-showbeleid van de charteroperator, in de meeste gevallen voor het gehele verblijf. We raden u aan het annulerings- en no-showbeleid van de charteroperator zorgvuldig te lezen voordat u uw reservering maakt. Als u op de dag van uw reservering niet op tijd bij uw boot incheckt en de charteroperator niet op de hoogte stelt, kunnen de resterende dagen van uw reservering worden geannuleerd en heeft u mogelijk geen recht op restitutie, afhankelijk van de algemene voorwaarden van de gerelateerde Charter Operator. Ongeacht het annuleringsbeleid van de charteroperator, behoudt GotoSailing.com zich het recht voor om annuleringskosten in rekening te brengen, die op de site worden vermeld. Controleer de bootgegevens zorgvuldig en grondig op dergelijke voorwaarden voordat u uw reservering maakt. Houd er rekening mee dat sommige chartermaatschappijen extra in rekening brengen voor vroeg of laat uitchecken.

Als je je reservering wilt bekijken, aanpassen of annuleren, ga dan terug naar de bevestigingsmail en volg de instructies daarin of neem contact op met de klantenservice.

9. Specifieke voorwaarden voor charteroperators en charteraars

Voor charteroperators

Wanneer u een bootvermelding op de GotoSailing.com-site aanmaakt, moet u (i) volledige en nauwkeurige informatie verstrekken over uw boot en charterservice, inclusief bootbeschrijving, locatie en kalenderbeschikbaarheid, (ii) eventuele beperkingen vermelden (zoals charterbasis , boot-, jachthavenregels), tekortkomingen en relevante vereisten die van toepassing zijn (zoals eventuele licentievereisten, nationaliteit, minimumleeftijd, bekwaamheids- of fitnessvereisten voor het charteren van een boot) en (iii) alle andere gerelateerde informatie verstrekken die door GotoSailing.com wordt gevraagd. U bent verantwoordelijk voor het te allen tijde up-to-date houden van de informatie over uw bootvermelding en de beschikbaarheid van de kalender.

U bent als enige verantwoordelijk voor het vaststellen van een prijs (inclusief btw en eventuele andere belastingen indien van toepassing) voor uw bootadvertentie. Zodra een klant een boeking voor uw boot heeft aangevraagd, mag u de klant niet vragen een hogere prijs te betalen dan in het boekingsverzoek is vermeld.

Alle algemene voorwaarden die in uw bootadvertentie zijn opgenomen, met name met betrekking tot annuleringen, mogen niet in strijd zijn met deze voorwaarden of het annuleringsbeleid dat u hebt geselecteerd voor uw bootadvertentie.

Afbeeldingen, animaties of video's (gezamenlijk "Afbeeldingen") die in uw bootadvertenties worden gebruikt, moeten de kwaliteit en staat van uw boot en charterdiensten nauwkeurig weergeven. GotoSailing.com behoudt zich het recht voor om te eisen dat Bootvermeldingen een minimum aantal Afbeeldingen bevatten van een bepaald formaat, formaat en resolutie.

De plaatsing en rangschikking van bootvermeldingen in zoekresultaten op de GotoSailing.com-site kan variëren en is afhankelijk van een breed scala aan factoren, waaronder zoekparameters en voorkeuren van de klant, vereisten van de charteroperator, prijs en kalenderbeschikbaarheid, aantal en kwaliteit van afbeeldingen, klant Service- en annuleringsgeschiedenis, beoordelingen en beoordelingen, type charterservice en/of boekingsgemak.

Vanaf het moment dat u een boekingsverzoek van een charteraar accepteert of vooraf heeft goedgekeurd, gaat u een juridisch bindende overeenkomst aan met de klant en bent u verplicht om uw charterservice(s) aan de klant te verlenen zoals beschreven in uw bootadvertentie op het tijdstip van de boekingsaanvraag. U stemt er ook mee in om de gerelateerde kosten voor de charteroperator en alle toepasselijke belastingen te betalen, die zullen worden geïnd in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden.

De boot wordt geacht te zijn overgedragen vanaf het moment dat de bevrachter de inventarislijst/opleveringsrapport heeft ondertekend of met zijn/haar bemanning en de bagage op de boot is beland.

Onbeschikbaarheid van de boot

Indien de charteroperator de boot niet op de overeengekomen datum ter beschikking stelt vanwege onzeewaardigheid als gevolg van schade opgelopen tijdens de vorige charter of om een reden die buiten de macht van de charteroperator ligt, heeft de charteroperator het recht om de charteraar een boot die minimaal gelijkwaardig is, bijvoorbeeld een boot met hetzelfde aantal ligplaatsen, of het volledige chartergeld terugbetalen. In dit geval zou de bevrachter niet het recht hebben om verdere schadevergoedingen te eisen. Het bedrag van deze restitutie is een percentage van de charterprijs en is afhankelijk van de werkelijke tijd dat de boot onvaarbaar blijft.

Voor bevrachters

De boot mag door de bevrachter alleen worden gebruikt voor amusement en vakanties. Zonder schriftelijke toestemming van de charteroperator mag de boot niet worden gebruikt om deel te nemen aan regatta's, sportevenementen of race-evenementen. Deze schriftelijke overeenkomst moet worden gesloten voordat u de boot boekt, elk onderzoek na de boeking is onderworpen aan de relevante boekingsvoorwaarden van de charterexploitant. Voordat u een bareboat chartert, is het noodzakelijk om bij de Charter Operator na te vragen of uw vaarbewijzen of vergunningen geldig zijn in het vaargebied dat u wilt gaan varen. De bevrachter is aansprakelijk voor nautische en navigatievaardigheden voor het bareboat-charter, anders zal hij / zij aansprakelijk zijn om een schipper te accepteren volgens de effectieve prijslijst van de charteroperator, om alle vereiste vergunningen te hebben voor het besturen van de boot in het geval van bareboat-charter .

Voor een kajuitcruise op een bemande zeilboot is geen vaarbewijs of ervaring vereist. Hutten zijn meestal geschikt voor 2 of 3 personen en hebben mogelijk een eigen badkamer. Aan boord is professionele bemanning: een schipper die de leiding heeft over het zeilen en een gastvrouw die maaltijden bereidt en de behoeften van de gasten verzorgt. Bepaalde kajuitcruises hebben geen hostess- of volpensionpakket, dus zorg ervoor dat u de pagina van de charteroperator zorgvuldig controleert voordat u uw hut boekt.

Het is de bevrachter niet toegestaan andere personen aan boord te nemen dan de persoon(en) vermeld op de bemanningslijst. De boot mag niet worden gecharterd aan een derde persoon, mag niet worden gebruikt voor het vervoer van personen of goederen voor commerciële doeleinden, of mag niet voor enig ander commercieel gebruik worden gebruikt of kan niet worden gebruikt om te racen zonder de schriftelijke toestemming van de chartermaatschappij. De bevrachter stemt ermee in de wetten en wettelijke voorschriften en de douanewetten van elk land te respecteren en de voorschriften met betrekking tot vissen, onderwatervissen/duiken en de export van archeologische voorwerpen te respecteren. In het geval van illegale activiteiten wordt deze overeenkomst automatisch geannuleerd en is de bevrachter als enige verantwoordelijk.

Door het boekingsproces te volgen, kunt u een boot boeken die beschikbaar is op de GotoSailing.com-site, terwijl u moet voldoen aan alle vereisten (zoals het voltooien van eventuele verificatieprocessen) die zijn ingesteld door de chartermaatschappij. Alle toepasselijke toeslagen, inclusief de borg (indien van toepassing), de kosten voor de bootvermelding en alle toepasselijke belastingen (“Totale kosten”) worden weergegeven voordat een boot wordt geboekt. U stemt ermee in alle totale kosten te betalen voor elke boeking die wordt aangevraagd in verband met uw GotoSailing.com-account.

Na ontvangst van een boekingsbevestiging van GotoSailing.com, komt er een juridisch bindende overeenkomst tot stand tussen u en uw charteroperator, onderhevig aan eventuele aanvullende voorwaarden van de charteroperator die van toepassing zijn, waaronder met name het toepasselijke annuleringsbeleid en eventuele regels en beperkingen vermeld in de bootlijst.

Als u een boot boekt namens extra bemanningsleden, bent u verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat elk extra bemanningslid voldoet aan alle vereisten die zijn gesteld door de chartermaatschappij, en op de hoogte wordt gesteld van en akkoord gaat met deze voorwaarden en eventuele voorwaarden, regels en beperkingen vastgesteld door de chartermaatschappij. Als u boekt voor een extra bemanningslid dat minderjarig is, verklaart en garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent om namens de minderjarige op te treden.

Ervaring voor bareboats

De zeilervaring van de bevrachter wordt geverifieerd met een ingevuld formulier en verzonden naar GotoSailing.com. Voor elke boot moet er minimaal één getrainde schipper zijn. Wanneer bareboat wordt aangeboden, worden de boten aangeboden op voorwaarde dat de persoon die op het boekingsformulier als de schipper wordt vermeld, voldoende zeilervaring heeft en een geldig vaarbewijs heeft om een boot van het gecharterde formaat en type te besturen. De schipper moet worden bijgestaan door ten minste één ander bekwaam volwassen bemanningslid.

De bevrachter verklaart dat de informatie die hij/zij heeft verstrekt over zijn/haar zeilervaring waar en correct is. Indien blijkt dat deze informatie onjuist is tijdens de bootoverdracht of daarna, behoudt de Charter Operator zich het recht voor om een professionele schipper in dienst te nemen voor de duur van de charter, die wordt betaald door de Charteraar.

De bevrachter/schipper is als enige verantwoordelijk voor de boot, charterpartij, haven en douaneformaliteiten. De Charteraar wordt verzocht de Charter Operator om hulp en advies te vragen in deze zaken in geval van nood.

Voor sommige bestemmingen moet de bevrachter een geldig VHF-certificaat van bekwaamheid hebben, naast een geldige vergunning voor het land van charter. Het is de verantwoordelijkheid van de bevrachter om ervoor te zorgen dat de schipper over het vereiste bekwaamheidsbewijs beschikt dat vereist is door de autoriteiten in elk land dat tijdens het charter wordt bezocht. Voorafgaand aan de reis kan de charteroperator om een nautisch cv vragen waarin de ervaring van de charteraar wordt vermeld.

Vaargebied

Het basis vaargebied van de boot staat vermeld in de registratiedocumenten van de betreffende boot. Indien de Charteraar buiten dit basis vaargebied wil varen, is de Charteraar gehouden GotoSailing.com en de Charter Operator op de hoogte te stellen van hun intenties alvorens de boeking te bevestigen. Dit moet worden gedaan om de boot voor die gelegenheid te verzekeren en te registreren, en tegelijkertijd worden de genoemde aanvullende verzekeringen en registratiekosten aan de Huurder in rekening gebracht, samen met eventuele extra kosten die door dit verzoek voor de Huurder kunnen ontstaan . Het is ook mogelijk voor Charter Operator om in dergelijke gevallen een hogere borgsom te vragen. De bevrachter stemt er hierbij mee in dat, als hij buiten het basiszeilgebied vaart, de bevrachter bereid moet zijn om het onderhoud en de reparatie van de boot zelf en op eigen kosten te organiseren, zoals meestal de onderhouds- en interventiediensten van de charterexploitant doen die gebieden niet bestrijken. Charter Operator zal de Charteraar in dergelijke gevallen informeren over hun procedures.

Andere verplichtingen van de bevrachter:

 • om de bemanningslijst met het bewijs van verblijfsregistratie samen met bootdocumentatie te bewaren voor de gehele duur van de charter,
 • tijdens het varen verplichte controle-intervallen aanhouden
 • in geval van slepen, om een onderscheiding voor redding af te ronden voordat hulp wordt aanvaard,
 • om alle veiligheidsmaatregelen te nemen om schade of het slepen van de boot te voorkomen en de boot in goede staat te houden,
 • de haven niet te verlaten als de voorziene windkracht sterker dan 25 knopen wordt geschat, of als de havenautoriteiten een verbod hebben uitgevaardigd om de haven te verlaten, zonder voorafgaande toestemming van de chartermaatschappij,
 • om onnodige belasting van masten, zeilen en touwen te voorkomen, dat wil zeggen te zeilen conform de weersomstandigheden,
 • om de navigatieroute zeer zorgvuldig te plannen, om te voorkomen dat de boot twee dagen voor aankomst op ongeveer 40 NM verwijderd is van de check-out charterbasis,
 • niet 's nachts te varen zonder voorafgaande toestemming van Charter Operator,
 • niet met één hand te varen zonder voorafgaande toestemming van Charter Operator,
 • om de charterbasis te informeren over de exacte locatie van de boot in geval van zware weersomstandigheden (stormachtige wind), om onnodig zoeken naar de boot te voorkomen,
 • de boot niet te besturen onder invloed van alcohol of illegale drugs, en in het algemeen geen illegale drugs aan boord te gebruiken of te hebben,
 • geen overmatig geluid te maken in jachthavens, havens en andere aanlegplaatsen,
 • de privacy en de nachtrust van de bewoners van de naburige boten en huizen te respecteren,
 • geen huisdieren (honden, katten, vogels, enz.) aan boord te nemen zonder schriftelijke toestemming van de chartermaatschappij,
 • om alle andere bepalingen te respecteren die hierboven niet zijn vermeld, maar die zijn vermeld in de geldige algemene voorwaarden van de relevante chartermaatschappij. De Klant staat in voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle bemanningsleden, namelijk de gasten aan boord. Alle gevolgen die voortvloeien uit het feit dat de klant of andere bemanningsleden aan boord de bovenstaande aansprakelijkheden niet respecteren, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant,
 • In het geval van niet-naleving van de bovenstaande verplichtingen, zelfs als deze niet-naleving niet aan de bevrachter te wijten is, ontslaat de bevrachter de bevrachter uitdrukkelijk van elke verantwoordelijkheid jegens de maritieme en douaneautoriteiten voor rechtszaken, procedures, boetes en confiscatie. De bevrachter is aansprakelijk voor elk handelen en/of nalaten en de gevolgen daarvan jegens de bevrachter,

Het chartercontract blijft van kracht totdat de boot is teruggebracht. De bevrachter stemt ermee in om de extra charterkosten te betalen die zijn opgebouwd tot de datum van terugkeer.

10. Bemanningslijst en aankomstdetails, inchecken en uitchecken

Bemanningslijst en aankomstdetails

Uiterlijk 10 dagen voor de eerste charterdag dient de bevrachter een correct ingevulde bemanningslijst op te sturen. De bevrachter/schipper stemt ermee in dat hij/zij de belangrijkste contractpartij is voor de bootcharter en dat de bevrachter verantwoordelijk is voor de andere bemanningsleden aan boord. Ook is het aan te raden om minimaal 10 dagen voor de eerste charterdag een geschatte aankomsttijd door te geven, zodat het basispersoneel de incheckprocedure zo goed mogelijk kan afhandelen. Als de bevrachter een transfer heeft geboekt (bijv. vanaf de luchthaven), is het verplicht om gedetailleerde aankomst- en vertrekinformatie minstens 10 dagen van tevoren te verzenden.

De bevrachter is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie op de bemanningslijst, inclusief de geldigheid van alle paspoorten, visa, licenties en andere identificatiedocumenten. Bevrachter en andere bemanningsleden zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste visa voor alle landen waar ze naartoe reizen, indien van toepassing. De bevrachter erkent dat het vaarbewijs een zeer belangrijk document is voor rompbevrachting en dat hij/zij wettelijk verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het vertrouwen ervan.

Boot overnemen - Inschepen/inchecken

Op het moment van overname van de boot is de bevrachter verplicht om aan de vertegenwoordiger van de chartermaatschappij een geverifieerde voucher te overhandigen met alle gegevens van de bevrachter en de charterafspraak, met inzage in het originele document van de schippersvergunning. Ook moeten identificatiedocumenten (bijv. paspoorten) van alle gasten aan boord worden verstrekt voor het opnieuw onderzoeken van de bemanningslijst. Op het moment van overname van de boot zal de Charteraar samen met de vertegenwoordiger van de Charter Operator de inventarislijst onderzoeken en de staat van de afgeleverde boot bevestigen met zijn/haar handtekening. Dezelfde procedure wordt gevolgd met de instrumenten aan boord.

Zodra de bevrachter bevestigt dat de boot en zijn uitrusting in orde zijn, worden eventuele klachten van de bevrachter niet geaccepteerd. Als enig onderdeel van de boot beschadigd is of verloren is gegaan tijdens de vorige charters, en als het onmogelijk is om de nieuwe bootonderdelen te verkrijgen vóór de datum van de nieuwe charter en als het verlies de veiligheid van de navigatie niet ernstig zal aantasten, zal de charteraar het charter kunnen annuleren of een verlaging van de charterprijs kunnen eisen. De bevrachter erkent dat dergelijke situaties het gevolg zijn van schade veroorzaakt door een eerdere bevrachter en niet onder controle staan van GotoSailing.com of Charter Operator.

In de Middellandse Zee zijn de meeste charterperiodes altijd van zaterdag tot zaterdag, om één reden: optimalisatie van dienstregelingen. Inchecken vindt meestal plaats op zaterdagmiddag. De beheerder van de charterbasis zal u vaak vragen om de volgende week op vrijdagavond terug te keren naar de haven om op zaterdagochtend gereed te zijn om van boord te gaan. Het technische team en de schoonmaakploeg moeten dan de boot klaarmaken voor de volgende klanten. Wekelijkse charter/verhuur wordt met een halve dag ingekort om de basis wat tijd te geven om tussenbeide te komen tussen elke charter/verhuur. Op andere bestemmingen duurt de charter/huur niet per se zeven dagen en ook niet van zaterdag tot zaterdag en vindt de inscheping meestal rond in de late namiddag plaats, terwijl de ontscheping gewoonlijk in de ochtend plaatsvindt. Controleer voorafgaand aan uw reis altijd de voorwaardenpagina van uw charteroperator.

De boot terugnemen - Ontschepen/uitchecken

Bij het inleveren van de boot en het opnieuw controleren van de boot op basis van de inventarislijst, moet ook de brandstoftank worden onderzocht. Als de brandstoftank niet vol is, zal de charteraar de brandstof (berekend op basis van het maximale motorverbruik voor specifieke motoruren) plus servicekosten in rekening brengen bij de charteraar. Als er tijdens het onderzoek van de boot schade wordt geconstateerd, zal de huurder de schade vergoeden zoals vermeld in het gedeelte "Waarborgsom". Aan de andere kant, als de boot in goede staat en met een volle brandstof- en watertank wordt teruggebracht, moet de volledige borg door de charteroperator worden teruggegeven aan de charteraar.

Als de bevrachter de boot terugbrengt naar een haven die niet in het contract als bestemmingshaven is vermeld, moet de bevrachter alle kosten betalen voor het vervoer van de boot naar de bestemmingshaven, inclusief alle vergoedingen voor de volgende bevrachter van de boot, plus een boete van 5.000 euro per dag voor elke dag die nodig is om de boot terug te brengen naar de haven van bestemming. Evenzo, als de charteraar te laat is, zal hij/zij een boete krijgen volgens het beleid van de charteroperator.

Achter op schema varen vanwege weersomstandigheden is niet gerechtvaardigd omdat het noodzakelijk is om de boot op gepaste afstand van de charterbasis te houden gedurende de laatste 48 uur voordat het charter eindigt. Indien de Charteraar het charter wenst te verlengen, om welke reden dan ook, dient hij/zij GotoSailing.com en de Charter Operator onmiddellijk op de hoogte te stellen van zijn/haar voornemens. Charter Operator of GotoSailing.com zal als tegenprestatie de Charteraar informeren of de gewenste verlenging al dan niet mogelijk is. Als de verlenging mogelijk en bevestigd is en de bevrachter heeft betaald, regelt GotoSailing.com alle benodigde papieren voor extra dagen zoals verlenging van de boeking, verlenging van de bemanningslijst, etc.

11. Specifiek beleid, speciale behoeften, inhuren van een schipper, gastvrouw, kok of andere professionele bemanning, aanvullende diensten en goederen

In de bootcharter-industrie moet de boot doorgaans worden overgedragen met volle brandstof- en watertanks, en moet deze in dezelfde staat worden teruggebracht naar de charterbasis - met volle brandstof- en watertanks. Omdat boten duur eigendom zijn en een bepaald vaardigheidsniveau vereisen om ze te bedienen, kan de charteroperator de charteraar (of hun schipper) vragen om hun navigatievaardigheden te demonstreren in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de charteroperator. De kosten voor de demonstratie - als deze zou plaatsvinden - zijn voor rekening van de bevrachter en de tijd die aan het testen wordt besteed, wordt opgenomen in de charterperiode van de boot. Indien de charteroperator vaststelt dat de charteraar (schipper) niet voldoende gekwalificeerd is, zal de charteroperator een professionele schipper inhuren en worden de kosten voor een dergelijke dienst door de charteraar betaald op basis van de huidige prijslijst. Als de bevrachter de toegewezen schipper weigert, wordt het hem/haar verboden om uit te varen, wordt het chartercontract onmiddellijk beëindigd en wordt het betaalde bedrag behouden zonder enig recht op terugbetaling.

De meeste chartermaatschappijen hebben een specifiek beleid met betrekking tot kinderen, het begeleiden van reizigers en/of reizen met huisdieren. U wordt ten zeerste aangeraden contact op te nemen met de klantenservice, de charteroperator zelf, om het charterbeleid te verifiëren.

Speciale behoeften

Als u speciale behoeften heeft, zoals een rolstoeltoegankelijke boot, moet u contact opnemen met de klantenservice of de charteroperator en ervoor zorgen dat aan speciale behoeften kan worden voldaan. Dit dient te gebeuren voordat u de boot boekt. Elk onderzoek na de boeking is onderworpen aan de relevante boekingsvoorwaarden van de charteroperator. Houd er rekening mee dat alle speciale verzoeken worden bepaald door beschikbaarheid en niet kunnen worden gegarandeerd. Afhankelijk van het beleid van de gerelateerde charteroperator, kan uw reservering worden geannuleerd zonder enige restitutie of gewijzigd als er niet aan speciale behoeften kan worden voldaan. Indien beschikbaar, wordt uw aanvraag vóór uw boeking bevestigd.

Een schipper, gastvrouw, kok of andere professionele bemanning inhuren

Als de bevrachter een schipper en/of een kok en/of een gastvrouw en/of andere professionele bemanning aan boord nodig heeft, moet u dit tijdens het boekingsproces aangeven. Als de bevrachter geen schipper nodig heeft, moet de kopie van zijn/haar schippersbrevet bij de boeking van de boot worden opgestuurd voor goedkeuring en verificatie. Als de vergunning niet wordt goedgekeurd door de charteroperator, is de charteraar verplicht een professionele schipper in te huren.

Voor sommige boten, ongeacht de licenties van de charteraar, kan de charteroperator aangeven dat een professionele schipper en/of andere professionele bemanningsleden verplicht zijn. Dit wordt aangegeven tijdens het boekingsproces. Bevrachter en andere bemanningsleden van de bevrachter aan boord dienen de bemanning van de boot met het juiste professionele respect te behandelen en hen voldoende dagelijkse rust te gunnen. Volgens de gebruikelijke charternormen is de bevrachter tijdens de charterperiode financieel verantwoordelijk voor het eten van de bemanning.

Aanvullende diensten en extra goederen/apparatuur (“Extra’s)

Extra's, (bijv. schipper, gennaker, hulpmotor, enkele opties, transfers, etc.) waarvoor een extra betaling moet worden gedaan op basis van de effectieve prijslijst van Charter Operator, moeten door Charteraar worden aangevraagd en door Charter Operator worden geaccepteerd voordat reserveringsbevestiging. Bevrachter kan om extra extra's vragen, zelfs na de boekingsbevestiging. In dit geval zal de Charter Operator redelijke inspanningen leveren om het aanbieden van de nieuw aangevraagde extra's naar tevredenheid van de Charteraar te organiseren, en zal de Charteraar informeren of het mogelijk is om de Boekingsvoorwaarden te wijzigen met de nieuwe extra's of niet. Charteraar erkent dat de Charter Operator niet verplicht is om op dat moment nieuw aangevraagde extra's te verstrekken. Alle extra's moeten uiterlijk 10 dagen voor het begin van de charterdatum door beide partijen schriftelijk worden bevestigd.

12. Verzekering

Volgens de industrienormen zijn charterboten normaal gesproken verzekerd, met aftrekbare franchise. De verzekering dekt meestal geen schade aan persoonlijke eigendommen van klanten en eigendommen die naar de boot zijn gebracht en opzettelijk veroorzaakte schade, of enige schade veroorzaakt door gebrek aan zorgvuldigheid van de huurder. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat de bevrachter en alle bemanningsleden bij het boeken een adequate reis- en ziektekostenverzekering afsluiten voor hun reisarrangement.

GotoSailing.com raadt charteroperators aan om een passende verzekering af te sluiten voor hun charterdiensten. Lees alle respectieve verzekeringspolissen zorgvuldig door en zorg er vooral voor dat u bekend bent met en begrijpt welke uitsluitingen en eventuele eigen risico's van toepassing zijn op dergelijke verzekeringspolissen, inclusief, maar niet beperkt tot, of uw verzekeringspolis al dan niet dekt de acties of inactiviteit van de bevrachter(s) en de andere bemanningsleden waarvoor de bevrachter heeft geboekt.

Als u een Charteraar bent, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat GotoSailing.com en/of de Charter Operator een claim kunnen indienen onder uw verzekeringspolis met betrekking tot enige schade of verlies die u mogelijk heeft veroorzaakt of waarvoor u verantwoordelijk bent geweest voor de boot of enige andere andere boot of eigendom. U stemt ermee in om samen te werken met en te goeder trouw GotoSailing.com en/of de Charter Operator bij te staan, en GotoSailing.com en/of de Charter Operator te voorzien van de informatie die redelijkerwijs kan worden gevraagd door GotoSailing.com en/of de Charter Operator , om een claim in te dienen onder uw verzekeringspolis, inclusief, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van documenten en het nemen van dergelijke verdere handelingen zoals GotoSailing.com en/of de Charter Operator kunnen verzoeken om GotoSailing.com en/of de Charter Operator te helpen bij het vervullen van de bovenstaande.

13. Schade aan boten, geschillen tussen leden, stopzetting van de reis

De huurder is verantwoordelijk voor het achterlaten van de boot in de staat waarin deze zich bevond toen hij/zij aankwam. De bevrachter is verantwoordelijk voor haar/zijn eigen handelen en nalaten, evenals voor het handelen en nalaten van personen die de bevrachter uitnodigt tot of anderszins toegang verleent tot de boot, met uitzondering van de charteroperator en de personen die de charteroperator uitnodigt op de boot (indien toepasselijk).

Als er schade optreedt tijdens het charteren van de boot als gevolg van de gebruikelijke slijtage van de materialen van de boot of veroudering van de uitrusting, moet de huurder de charteroperator zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Als er ernstige schade optreedt, zoals motorstoringen, verlies van de boot, persoonlijk letsel of soortgelijke incidenten, is de huurder verplicht de charteroperator en de lokale autoriteiten (kustwacht, politie, gezondheidsdiensten enz.) hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en officiële notulen te verkrijgen en certificering van het naar voren gekomen incident door andere partijen zoals havenautoriteit, arts, geautoriseerde deskundige, etc.

In al dergelijke gevallen zal de verdere procedure worden afgehandeld volgens de geldige processen en voorwaarden van de betreffende chartermaatschappij. Schades die niet zijn gemeld en waarvoor geen notulen zijn geregistreerd, worden geacht te zijn ontstaan als gevolg van nalatigheid van de Huurder. In dit geval dient de schadevergoeding door de bevrachter te worden betaald.

Als de boot om welke reden dan ook onbruikbaar wordt tijdens de charterperiode, kan geen enkel deel van de charterprijs worden terugbetaald, hoewel de charteroperator altijd te goeder trouw zal handelen om noodzakelijke reparaties zo snel mogelijk uit te voeren. Bij lichte schade, die de voortgang van de boot niet belemmert, mag de bevrachter de charter voortzetten, maar dient hij tijdig (min. 24 uur) terug te keren naar de opleverlocatie zodat de boot op tijd kan worden gerepareerd en overgedragen aan volgende bevrachters.

Het slepen is in de hoedanigheid van Charter Operator. In elk geval waar het slepen van de boot noodzakelijk is, dient de bevrachter de bevrachter te informeren. De bevrachter mag alleen in uiterste nood accepteren dat hij door een andere boot wordt gesleept. De bevrachter moet de sleep- en/of bergingskosten overeenkomen met de schipper van de andere boot voordat hij de sleepkabel accepteert. Deze vergoeding mag de bedragen die zijn vastgesteld door het Internationaal Zeerecht niet overschrijden.

In geval van schade aan of verlies van de boot of zijn uitrusting, draagt de huurder de kosten daarvan; maar behalve in geval van grove nalatigheid of opzet, mag het bedrag de borgsom niet overschrijden. Het verlies van de bijboot en/of de buitenboordmotor valt niet onder de borg- en cascoverzekering. De borg wordt pas terugbetaald nadat de boot in goede staat weer in de vertrekhaven is afgeleverd. Als het nodig is om reparaties of een vervangende aankoop uit te voeren, wordt de borg tijdelijk ingehouden en pas verrekend nadat alle facturen plus eventuele extra kosten zijn ingediend.

Beëindiging van de reis - herlevering van de boot

Indien de reis – om zwaarwegende redenen – op een andere locatie dan overeengekomen wordt beëindigd, dienen de Charter Operator en GotoSailing.com hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld. De charteraar mag de boot alleen overlaten aan gekwalificeerde bemanningsleden totdat de charteroperator de boot kan overnemen. Als de boot in perfecte staat is geaccepteerd in de haven van terugkeer of is overgedragen aan de volgende bemanning met deelname van de chartermaatschappij, wordt de boot geacht correct opnieuw te zijn afgeleverd.

Als de gecharterde boot volledig onbruikbaar is, is de chartermaatschappij niet verplicht om een vervangende boot te leveren voor de resterende charterperiode.

Na terugkomst komen de bevrachter en de bevrachter een datum en tijd overeen voor de herlevering van de boot. Bij herlevering wordt een inspectie uitgevoerd en een inventarisatie uitgevoerd. Een correcte herlevering wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer dit is bevestigd door de Charter Operator.

Het is verplicht om terug te keren naar de afgesproken haven. Het nalaten hiervan vanwege ongunstige weersomstandigheden heeft geen invloed op deze verplichting. De boot moet op de afgesproken datum en tijd opnieuw worden afgeleverd. Bij toerekenbare vertraging is de Charter Operator gerechtigd schadevergoeding te vorderen.

14. Belastingen

In verband met het faciliteren van de chartertransactie, kan de afschrijving op de creditcard van de Klant een toeslag voor belastingen en toeslagen bevatten, tenzij anders aangegeven. Met betrekking tot Charter Operators omvat deze heffing een geschat bedrag om het bedrag te recupereren dat GotoSailing.com aan de Charter Operator betaalt in verband met de reservering voor belastingen verschuldigd door de Charter Operator, inclusief, maar niet beperkt tot, verkoop- en gebruiksbelasting, toeristenbelasting, belasting, havenbelasting, jachthavenbelasting, belasting over de toegevoegde waarde en/of andere soortgelijke belastingen (“Belastingen en vergoedingen” “Belastingen”).

De charteroperator is als enige verantwoordelijk voor het bepalen van hun verplichtingen om alle toepasselijke belastingen en vergoedingen te rapporteren, te innen, af te dragen of op te nemen in hun bootadvertentiekosten. Fiscale regelgeving kan ons verplichten om de juiste belastinginformatie te verzamelen van Charter Operators, of om belastingen in te houden op uitbetalingen aan Charter Operators, of beide. Als een charteroperator GotoSailing.com niet voorziet van documentatie die GotoSailing.com voldoende acht om de verplichting van GotoSailing.com (indien van toepassing) om belastingen op uitbetalingen in te houden, te verlichten, behoudt GotoSailing.com zich het recht voor om alle uitbetalingen te bevriezen, dergelijke bedragen in te houden zoals vereist door de wet, of om beide te doen, totdat er een oplossing is gevonden. Charteroperator begrijpt dat elke bevoegde overheidsinstantie, afdeling en/of autoriteit ("Tax Authority") waar de boot zich bevindt, kan eisen dat belastingen worden geïnd van Charteroperators op de vergoedingen voor bootvermeldingen, en deze moeten worden afgedragen aan de respectieve belastingautoriteiten . De wetten in rechtsgebieden kunnen verschillen, maar het kan zijn dat deze belastingen moeten worden geïnd en afgedragen als een percentage van de door charterbedrijven vastgestelde vergoedingen voor de verhuur van boten, een vast bedrag per dag, per week of andere variaties.

In bepaalde jurisdicties kan GotoSailing.com naar eigen goeddunken besluiten om de inning en betaling van belastingen van of namens Charterers of Charter Operators te vergemakkelijken, in overeenstemming met deze Voorwaarden ("Inning en betaling") als GotoSailing in een dergelijke jurisdictie wordt beweerd. com of Charter Operators hebben enige verplichting tot het innen en betalen van belastingen. In elk rechtsgebied waarin GotoSailing.com besluit om directe inning en betaling mogelijk te maken, instrueert en machtigt Charter Operator GotoSailing.com hierbij om alle belastingen van Charterers namens de Charter Operator te innen op het moment dat de Boot Listing-vergoedingen worden geïnd, en om dergelijke belastingen af te dragen aan de belastingdienst. Het bedrag aan belastingen, indien van toepassing, geïnd en afgedragen door GotoSailing.com zal zichtbaar zijn voor en afzonderlijk worden vermeld voor zowel Charterers als de Charter Operators op hun respectieve transactiedocumenten. Waar GotoSailing.com de inning en betaling uitvoert, is het charteroperators niet toegestaan om belastingen te innen die door GotoSailing.com worden geïnd met betrekking tot hun bootcharters in dat rechtsgebied.

U stemt ermee in dat enige claim of rechtsvordering met betrekking tot het vergemakkelijken van de inning en betaling van belastingen door GotoSailing.com zich niet zal uitstrekken tot een charterexploitant, leverancier of verkoper die door GotoSailing.com kan worden gebruikt in verband met het vergemakkelijken van het innen en betalen van belastingen. eventuele betaling. Bevrachters en charterexploitanten stemmen ermee in dat we aanvullende bedragen van u kunnen vragen als de geïnde en/of afgedragen belastingen onvoldoende zijn om uw verplichtingen jegens de belastingdienst volledig na te komen, en gaan ermee akkoord dat uw enige verhaalsmogelijkheid voor geïnde belastingen een terugbetaling is van belastingen die zijn geïnd door GotoSailing.com van de toepasselijke belastingdienst in overeenstemming met de toepasselijke procedures die door die belastingdienst zijn vastgesteld.

GotoSailing.com behoudt zich het recht voor, met voorafgaande kennisgeving aan Charter Operators, om de inning en betaling in enig rechtsgebied om welke reden dan ook stop te zetten wanneer Charter Operators en Charterers opnieuw als enige verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de inning en/of betaling van alle belastingen die van toepassing kunnen zijn op de boten in dat rechtsgebied.

Op bepaalde locaties kan het belastingbedrag ook door de overheid opgelegde servicekosten of andere vergoedingen omvatten die niet rechtstreeks aan de belastingautoriteiten worden betaald, maar die volgens de wet door de chartermaatschappij moeten worden geïnd. Het bedrag dat aan de Charter Operator wordt betaald met betrekking tot uw reservering voor belastingen kan variëren van het bedrag dat GotoSailing.com schat en in de kosten aan u is inbegrepen. Het saldo van de heffing voor eventuele belastingen en toeslagen is een vergoeding die GotoSailing.com inhoudt als onderdeel van de vergoeding voor onze diensten en om de kosten van uw reservering te dekken, inclusief bijvoorbeeld klantenservicekosten. Als het saldo negatief is, zal GotoSailing.com dit verschil opvangen. De heffing voor belastingen en toeslagen varieert op basis van een aantal factoren, waaronder, zonder beperking, het bedrag dat GotoSailing.com aan de chartermaatschappij betaalt en de locatie van de boot waar u verblijft, en kan winst omvatten die GotoSailing.com inhoudt.

Behalve zoals hieronder beschreven, is GotoSailing.com niet de verkoper die belastingen int en afdraagt aan de toepasselijke belastingautoriteiten. Onze charteroperators en leveranciers omvatten alle toepasselijke belastingen in het gefactureerde bedrag en GotoSailing.com betaalt dergelijke bedragen rechtstreeks aan de charteroperators en leveranciers. GotoSailing.com is geen co-verkoper verbonden aan GotoSailing.com bij wie wij de reisarrangementen van onze Klant boeken of reserveren. De belastbaarheid en het juiste belastingtarief en het type van toepassing zijnde belastingen verschillen sterk per locatie.

Voor charters waarbij u aan de boot moet betalen, kan de prijs al dan niet inclusief belastingen en toeslagen zijn. Controleer de boekingsvoorwaarden en uw bevestigingsmail of voucher of neem contact op met onze klantenservice.

Bepaalde steden of gemeenten heffen stads-, ligplaats-, toeristenbelasting of gelijkwaardige lokale belastingen die door de chartermaatschappij moeten worden geïnd.

Met betrekking tot leveranciersdiensten wordt de berekening van toepasselijke belastingen en vergoedingen uiteengezet op basis van hun algemene voorwaarden.

15. Afronding, Valutaconversie

Afronden

GotoSailing.com kan, naar eigen goeddunken, bedragen die verschuldigd zijn van of aan bevrachters of chartermaatschappijen naar boven of naar beneden afronden naar de dichtstbijzijnde volledige functionele basiseenheid waarin de valuta is uitgedrukt (dwz naar de dichtstbijzijnde dollar, euro of andere ondersteunde munteenheid) .

De GotoSailing.com handelt boekingen af tussen charteraars en chartermaatschappijen die ervoor kunnen kiezen om in een andere valuta dan de valuta van hun bestemming te betalen, waarvoor valutaconversie nodig kan zijn. Hoewel GotoSailing.com leden de prijs van bootaanbiedingen in een aantal valuta's laat zien, kunnen de valuta's die beschikbaar zijn voor charterbedrijven om betalingen te doen en te ontvangen, beperkt zijn en mogelijk niet de standaardvaluta in een bepaalde geografische locatie bevatten.

wisselkoers

Tarieven kunnen voor uw gemak worden omgezet in verschillende valuta's. Tarieven van charterexploitanten en leveranciers die in een andere valuta worden verstrekt dan de valuta die op de site wordt weergegeven, worden omgerekend naar de weergegeven valuta tegen een door GotoSailing.com aangegeven koers. De koers kan een omrekenings- en/of verwerkingskosten voor bepaalde valuta omvatten. Het bedrag dat GotoSailing.com in rekening brengt op uw creditcard is de valuta en het bedrag dat u uiterlijk op de laatste boekingspagina ziet staan. U heeft mogelijk de mogelijkheid om in de valuta van uw creditcard te betalen als deze afwijkt van de geselecteerde valuta. Bij onmiddellijke betaling ziet u het omgerekende bedrag dat van uw kaart wordt afgeschreven. GotoSailing.com heeft geen controle over extra kosten voor de transactie die uw bank kan opleggen. Houd er rekening mee dat de wisselkoersen dagelijks fluctueren.

16. Verboden activiteiten

Voor de naleving van alle wetten, belastingverplichtingen, regels en voorschriften die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van GotoSailing.com, bent u als enige verantwoordelijk. Met betrekking tot uw gebruik van de Site, zult u en zult u anderen niet helpen of in staat stellen om:

 • toepasselijke wet- of regelgeving, overeenkomsten met derden, rechten van derden of onze Voorwaarden schenden of omzeilen;
 • de Site gebruiken om een boeking aan te vragen, te maken of te accepteren, onafhankelijk van de Site, om servicekosten te omzeilen of om enige andere reden;
 • de site of gemeenschappelijke inhoud gebruiken voor commerciële of andere doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door deze voorwaarden of op een manier die ten onrechte de goedkeuring van GotoSailing.com impliceert, een partnerschap aangaat of anderen op een andere manier misleidt met betrekking tot uw verbinding met onze site;
 • de Site gebruiken in verband met de verspreiding van ongevraagde commerciële berichten ("spam");
 • het kopiëren, opslaan of anderszins openen of gebruiken van informatie, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie over een ander lid, op de site op een manier die niet in overeenstemming is met het privacybeleid van GotoSailing.com of deze voorwaarden of die anderszins de privacyrechten van leden of derden schendt feesten;
 • als Charter Operator een boot aanbieden die u niet zelf bezit of waarover u geen toestemming heeft om deze via de Site ter beschikking te stellen;
 • tenzij GotoSailing.com uitdrukkelijk anders toestaat, boek een boot als u de charterdiensten niet zelf gaat gebruiken;
 • zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; contact opnemen met een ander lid voor enig ander doel dan het stellen van een vraag met betrekking tot uw eigen boeking, bootvermelding of het gebruik van de site door het lid, inclusief, maar niet beperkt tot, het werven of anderszins vragen van een lid om lid te worden van diensten van derden , applicaties of websites,
 • verzoeken, accepteren of een betaling doen voor bootadvertentiekosten buiten de site. Als u dit doet, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u: (i) deze Voorwaarden schendt; (ii) het aanvaarden van alle risico's en verantwoordelijkheid voor een dergelijke betaling, en (iii) het vrijwaren van GotoSailing.com van enige aansprakelijkheid voor een dergelijke betaling;
 • iemand discrimineren of lastigvallen op basis van ras, nationale afkomst, religie, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, lichamelijke of geestelijke handicap, medische toestand, burgerlijke staat, leeftijd, of anderszins beledigend of storend gedrag vertonen;
 • de rechten van iemand anders schenden of schenden of anderszins iemand schade berokkenen;
 • zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GotoSailing.com; gebruik, spiegel of frame de site of gemeenschappelijke inhoud, of een individueel element binnen de site, de naam van GotoSailing.com, een handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie van GotoSailing.com, of de lay-out en het ontwerp van een pagina of formulier op een pagina op de Site,
 • het merk GotoSailingom.com op enigerlei wijze verdunnen, aantasten of anderszins schade toebrengen, inclusief door ongeoorloofd gebruik van gemeenschappelijke inhoud, het registreren en/of gebruiken van GotoSailing.com of afgeleide termen in domeinnamen, handelsnamen, handelsmerken of andere bronidentificaties, of het registreren en /of het gebruik van domeinnamen, handelsnamen, handelsmerken of andere bronidentificaties die de domeinen, handelsmerken, taglines, promotiecampagnes of gemeenschappelijke inhoud van GotoSailing.com nauw imiteren of er verwarrend veel op lijken;
 • robots, spiders, crawlers, scrapers of andere geautomatiseerde middelen of processen gebruiken om toegang te krijgen tot, gegevens of andere inhoud te verzamelen van of anderszins te communiceren met de site;
 • proberen om de software die wordt gebruikt om de site te leveren, te decompileren, demonteren, ontcijferen of reverse-engineeren;
 • het vermijden, omzeilen, verwijderen, deactiveren, aantasten, decoderen of anderszins proberen te omzeilen van enige technologische maatregel die is geïmplementeerd door GotoSailing.com of een van de providers van GotoSailing.com of een andere derde partij om de site te beschermen;
 • enige actie ondernemen die de prestaties of het goed functioneren van de Site beschadigt of nadelig beïnvloedt, of zou kunnen schaden of nadelig zou kunnen beïnvloeden;
 • de toepassing, de exportcontrolewetten van uw rechtsgebied en alle andere toepasselijke wetten exporteren, opnieuw exporteren, importeren of overdragen; of

U erkent dat GotoSailing.com niet verplicht is om de toegang tot of het gebruik van de Site door een Lid te controleren of om Ledeninhoud te bekijken, de toegang daartoe uit te schakelen of te bewerken, maar heeft het recht om dit te doen om (i) te beveiligen, te beheren en de site te verbeteren (inclusief maar niet beperkt tot risicobeoordeling, fraudepreventie, onderzoek en klantenondersteuning); (ii) ervoor zorgen dat Leden deze Voorwaarden naleven; (iii) voldoen aan de toepasselijke wetgeving of het bevel of de eis van een rechtbank, wetshandhavingsinstantie of andere administratieve instantie of overheidsinstantie; (iv) reageren op Ledeninhoud die volgens haar schadelijk of verwerpelijk is; of (v) zoals anders uiteengezet in deze Voorwaarden. Met betrekking tot het gebruik of misbruik van de Site, met betrekking tot enig onderzoek uitgevoerd door GotoSailing.com of een vertegenwoordiger van GotoSailing.com, stemmen Leden hierbij in om samen te werken met en GotoSailing.com te goeder trouw te helpen, en GotoSailing.com te voorzien van dergelijke informatie te verstrekken en acties te ondernemen die redelijkerwijs door GotoSailing.com kunnen worden verzocht.

Of u nu online of persoonlijk bent, als u van mening bent dat een lid met wie u communiceert ongepast handelt of heeft gehandeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot iedereen die (i) zich schuldig maakt aan aanstootgevend, gewelddadig of seksueel ongepast gedrag, (ii) u vermoedt van diefstal, of (iii) enig ander verontrustend gedrag vertoont, dient u deze persoon onmiddellijk te melden bij de bevoegde autoriteiten en vervolgens bij GotoSailing.com door contact met ons op te nemen met uw politiebureau en meldnummer (indien beschikbaar). U stemt ermee in dat een melding die u doet ons niet verplicht tot actie (buiten de eventueel door de wet vereiste maatregelen).

17. Intellectuele-eigendomsrechten, claims wegens inbreuk op het auteursrecht

Tenzij anders vermeld, zijn de software die wordt gebruikt voor onze diensten of beschikbaar is op of wordt gebruikt door onze site en de intellectuele eigendomsrechten, inclusief de auteursrechten van de inhoud en informatie van en materiaal op onze site, eigendom van GotoSailing.com, haar klanten, charteroperators of leveranciers.

GotoSailing.com behoudt exclusief het eigendom van alle rechten, titels en belangen in en op alle intellectuele eigendomsrechten van de look en feel van de Site (inclusief infrastructuur) waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld (inclusief vertaalde inhoud en de Ledenrecensies). U bent niet gerechtigd om de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan en de Ledenrecensies) of ons merk te kopiëren, te schrapen, (hyper-/deep) te linken naar, te publiceren, te promoten, op de markt te brengen, te integreren, te gebruiken, te combineren of anderszins te gebruiken, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Voor zover u (geheel of gedeeltelijk) onze (vertaalde) inhoud, inclusief beoordelingen van leden, zou gebruiken of combineren, of anderszins intellectuele eigendomsrechten op de site of (vertaalde) inhoud of gastbeoordelingen zou bezitten, wijst u hierbij toe, draagt en ingesteld over al dergelijke intellectuele eigendomsrechten op GotoSailing.com. Elk illegaal gebruik of een van de bovengenoemde acties of gedragingen vormt een materiële inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrecht en databankrecht.

Claims van inbreuk op het auteursrecht

Als u te goeder trouw gelooft dat door ons gepresenteerd materiaal inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u of uw agent (de "klager") ons een schriftelijke kennisgeving sturen met de volgende informatie:

 1. de naam en het adres van de klager;
 2. als de klager niet de eigenaar van het auteursrecht of de exclusieve licentiehouder is, de naam en het adres van de eigenaar van het auteursrecht of de exclusieve licentiehouder;
 3. indien de klager niet woonachtig is in Nederland, het adres van de klager in Nederland;
 4. een telefoonnummer, een faxnummer (indien aanwezig) en een e-mailadres waarop contact met de klager kan worden opgenomen;
 5. voldoende details om ons in staat te stellen het vermeend geschonden auteursrechtelijk beschermd werk te identificeren;
 6. voldoende details om ons in staat te stellen de vermeend inbreukmakende elektronische kopie te identificeren en te lokaliseren, inclusief de online locatie van de elektronische kopie;
 7. een verklaring dat de klager van ons verlangt dat wij de elektronische kopie verwijderen of de toegang daartoe verhinderen;
 8. een verklaring dat de klager te goeder trouw meent dat de elektronische kopie inbreuk maakt op het auteursrecht op het in paragraaf 5 hierboven genoemde werk;
 9. een verklaring dat de informatie in het bericht correct is;
 10. een verklaring dat de klager (a) de eigenaar of exclusieve licentiehouder is van het auteursrecht op het in paragraaf 5 hierboven genoemde werk, of (b) gemachtigd is om namens die eigenaar of exclusieve licentiehouder op te treden; en
 11. een verklaring die de klager voorlegt aan de rechtsmacht van de rechtbanken in het kader van een procedure op grond van relevante bepalingen in de Auteurswet.

De kennisgeving moet door de klager worden ondertekend en aangetekend naar het officiële adres van GotoSailing.com worden gestuurd.

We zullen alle kennisgevingen die voldoen aan de bovenstaande vereisten onderzoeken en behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We raden u aan uw juridisch adviseur te raadplegen voordat u een melding indient. Houd er ook rekening mee dat u zich mogelijk schuldig maakt aan een overtreding of aansprakelijk bent voor schade als uw claim van inbreuk op het auteursrecht onjuist is.

18. Duur en beëindiging, opschorting en andere maatregelen

Tot het moment dat u of GotoSailing.com de Overeenkomst beëindigt in overeenstemming met deze bepaling, is deze Overeenkomst van kracht voor een termijn van 30 dagen, aan het einde waarvan deze automatisch en continu wordt verlengd voor volgende termijnen van 30 dagen.

Via de functie "Account annuleren" op de site of door ons een e-mail te sturen, kunt u deze overeenkomst op elk moment beëindigen. Als u uw GotoSailing.com-account als bevrachter/gast annuleert, worden alle bevestigde boekingen automatisch geannuleerd en is elke terugbetaling afhankelijk van de voorwaarden van het annuleringsbeleid van de bootvermelding. Als u uw GotoSailing.com-account als chartermaatschappij annuleert, worden eventuele bevestigde boekingen automatisch geannuleerd en ontvangen uw gasten een volledige terugbetaling.

Zonder onze hieronder vermelde rechten te beperken, kan GotoSailing.com deze Overeenkomst voor het gemak op elk moment beëindigen door u dertig (30) dagen van tevoren per e-mail op het door u geregistreerde e-mailadres op de hoogte te stellen.

GotoSailing.com kan deze Overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen als (i) u uw verplichtingen onder deze Voorwaarden wezenlijk hebt geschonden, (ii) u toepasselijke wetten, voorschriften of rechten van derden hebt geschonden, of (iii) GotoSailing.com gelooft in goede geloof dat een dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om de persoonlijke veiligheid of eigendom van GotoSailing.com, haar leden of derden te beschermen (bijvoorbeeld in het geval van frauduleus gedrag van een lid).

Daarnaast kan GotoSailing.com een van de volgende maatregelen nemen (i) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, of het bevel of verzoek van een rechtbank, wetshandhavings- of andere administratieve instantie of overheidsinstantie, of als (ii) u deze heeft geschonden Voorwaarden, toepasselijke wetten, voorschriften of rechten van derden, (iii) u hebt onjuiste, frauduleuze, verouderde of onvolledige informatie verstrekt tijdens de registratie van uw GotoSailing.com-account, het bootvermeldingsproces of daarna, (iv) u en/of uw bootvermeldingen of charterdiensten op enig moment niet voldoen aan de toepasselijke kwaliteits- of geschiktheidscriteria, (v) u herhaaldelijk slechte beoordelingen of recensies hebt ontvangen of GotoSailing.com anderszins op de hoogte wordt gesteld of klachten heeft ontvangen over uw prestaties of gedrag, (vi) u heeft herhaaldelijk bevestigde boekingen heeft geannuleerd of zonder geldige reden niet heeft gereageerd op boekingsverzoeken, of (vii) GotoSailing.com te goeder trouw gelooft dat een dergelijke actie redelijkerwijs nodig is om de persoonlijke kluis te beschermen eigendom of eigendom van GotoSailing.com, haar Leden of derden, of om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen:

 • weigeren om bootvermeldingen, beoordelingen, recensies of andere Ledeninhoud naar boven te halen, te verwijderen of uit te stellen;
 • alle bevestigde of lopende boekingen annuleren;
 • uw toegang tot of gebruik van de GotoSailing.com-site beperken;
 • elke speciale status die aan uw GotoSailing.com-account is gekoppeld permanent of tijdelijk afschaffen; of
 • tijdelijk of in geval van ernstige of herhaalde overtredingen permanent, uw GotoSailing.com-account opschorten en geen toegang meer geven tot de site.

In het geval van niet-materiële inbreuken en waar van toepassing, wordt u op de hoogte gesteld van elke voorgenomen actie door GotoSailing.com en krijgt u de gelegenheid om het probleem naar redelijke tevredenheid van GotoSailing.com op te lossen.

Als we een van de hierboven beschreven acties ondernemen (i) kunnen we uw gasten het volledige bedrag terugbetalen voor alle bevestigde boekingen die zijn geannuleerd, ongeacht de reeds bestaande annuleringsvoorwaarden, en (ii) heeft u geen recht op enige vergoeding voor bevestigde of lopende boekingen die zijn geannuleerd.

Wanneer deze Overeenkomst is beëindigd, heeft u geen recht op herstel van uw GotoSailing.com-account of uw Ledeninhoud. Als uw toegang tot of gebruik van de GotoSailing.com-site is beperkt of uw GotoSailing.com-account is opgeschort of deze overeenkomst door ons is beëindigd, mag u geen nieuw GotoSailing.com-account registreren of toegang krijgen tot en gebruik maken van de GotoSailing.com-account. com Site via het GotoSailing.com Account van een ander Lid.

19. Disclaimers

Als u ervoor kiest om de GotoSailing.com-site of gemeenschappelijke inhoud te gebruiken, doet u dit vrijwillig en op eigen risico. De GotoSailing.com-site en de gemeenschappelijke inhoud worden geleverd "zoals ze zijn", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

U stemt ermee in dat u elke gelegenheid heeft gehad die u nodig acht om de diensten, wetten, regels of voorschriften van de GotoSailing.com-site te onderzoeken die van toepassing kunnen zijn op uw bootadvertenties en/of charterdiensten die u ontvangt en dat u niet vertrouwt op enige verklaring van wet of feit gedaan door GotoSailing.com met betrekking tot een Advertentie.

Als we ervoor kiezen om antecedentenonderzoeken of identiteitsverificaties uit te voeren bij een lid, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen we garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af dat dergelijke controles eerder wangedrag van een lid aan het licht zullen brengen of garanderen dat een lid zich in de toekomst niet schuldig maken aan wangedrag.

U stemt ermee in dat het charteren van een boot inherente risico's met zich mee kan brengen, en door een boot te charteren, kiest u ervoor deze risico's vrijwillig te aanvaarden. Als u zich bijvoorbeeld op een boot bevindt, loopt u het risico op lichamelijk letsel, ziekte, invaliditeit of overlijden, en u neemt deze risico's vrijwillig en vrijwillig door ervoor te kiezen om op een boot te blijven. U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de keuzes die u maakt voor, tijdens en na uw reis op een charterboot. Als u een minderjarige als extra gast mee aan boord neemt, bent u als enige verantwoordelijk voor het toezicht op die minderjarige gedurende de duur van uw charter. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, stemt u ermee in om GotoSailing.com vrij te stellen en te vrijwaren van alle claims en aansprakelijkheden die op enigerlei wijze voortvloeien uit enig letsel, overlijden, verlies of schade die tijdens het charter aan die minderjarige wordt toegebracht op enigerlei wijze gerelateerd aan uw charter.

De bovenstaande disclaimers zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de wet. Mogelijk hebt u andere wettelijke rechten. De duur van wettelijk vereiste garanties, indien van toepassing, zal echter worden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

20. Aansprakelijkheid

Tenzij u in de EU woont, erkent en stemt u ermee in dat, voor zover wettelijk toegestaan, het volledige risico dat voortvloeit uit uw toegang tot en gebruik van de GotoSailing.com-site en gemeenschappelijke inhoud, uw publicatie of boeking van een bootvermelding via de GotoSailing.com-site, blijft uw verblijf op een boot of enige andere interactie die u met andere leden heeft, persoonlijk of online bij u. Noch GotoSailing.com noch enige andere partij die deelneemt aan het produceren, creëren of leveren van de GotoSailing.com-site of gemeenschappelijke inhoud is aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, voorbeeldige of gevolgschade, inclusief winstderving, verlies van gegevens of verlies van goodwill, serviceonderbreking, computerschade of systeemstoring of de kosten van vervangende producten of diensten, of voor enige schade voor persoonlijk of lichamelijk letsel of emotionele stress die voortvloeit uit of in verband staat met (i) deze Voorwaarden, (ii) uit het gebruik van of onvermogen om de GotoSailing.com-site of gemeenschappelijke inhoud te gebruiken, (iii) van communicatie, interacties of vergaderingen met andere leden of andere personen met wie u communiceert, interactie heeft of ontmoet als gevolg van uw gebruik van de GotoSailing.com-site, of (iv) door uw publicatie of boeking van een Advertentie, inclusief de levering of het gebruik van de charterdiensten van een Advertentie, ongeacht of deze gebaseerd zijn op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of enige andere juridische theorie, en of GotoSailing.com al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, zelfs als wordt vastgesteld dat een beperkt rechtsmiddel dat hierin wordt uiteengezet, zijn essentiële doel niet heeft bereikt. Met uitzondering van onze plichten om bedragen te betalen aan gerelateerde Charter Operators op grond van deze Voorwaarden of een goedgekeurd betalingsverzoek onder de GotoSailing.com Charter Operators Guarantee, zal in geen geval de totale aansprakelijkheid van GotoSailing.com voortvloeien uit of in verband met deze Voorwaarden en uw gebruik van de GotoSailing.com-site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, door uw boeking of publicatie van bootadvertenties via de GotoSailing.com-site, of door het gebruik of de onmogelijkheid om de GotoSailing.com-site of gemeenschappelijke inhoud te gebruiken en in verband met eventuele interacties met andere leden, de bedragen overschrijden die u hebt betaald of verschuldigd bent voor boekingen via GotoSailing.com als bevrachter in de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan het evenement dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid, of als u een charterbedrijf bent, de bedragen die door GotoSailing.com aan u zijn betaald in de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid, of honderd US dollar (US$100), indien dergelijke betalingen niet zijn gedaan, zoals van toepassing. De hierboven uiteengezette beperkingen van schade zijn fundamentele elementen van de basis van de overeenkomst tussen GotoSailing.com en u. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing. Als u buiten de VS woont, heeft dit geen invloed op de aansprakelijkheid van GotoSailing.com voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, noch voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving .

Als u in de EU woont, is GotoSailing.com op grond van wettelijke bepalingen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers, bestuurders of andere plaatsvervangende agenten. Hetzelfde geldt voor het aannemen van garanties of enige andere strikte aansprakelijkheid, of in geval van verwijtbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid. GotoSailing.com is aansprakelijk voor nalatige schendingen van essentiële contractuele verplichtingen door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers, bestuurders of andere plaatsvervangende agenten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn dergelijke verplichtingen van GotoSailing.com in wiens goede nakoming u regelmatig vertrouwt en moet vertrouwen voor de goede uitvoering van het contract, maar het bedrag zal beperkt zijn tot de typisch optredende voorzienbare schade. Iedere aanvullende aansprakelijkheid van GotoSailing.com is uitgesloten.

21. Vrijwaring

U stemt ermee in om GotoSailing.com en haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, en hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten vrij te geven, te verdedigen (naar keuze van GotoSailing.com), schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, claims, schade, verliezen, en kosten, inclusief, maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige vergoedingen, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met (i) uw schending van deze voorwaarden, (ii) uw oneigenlijk gebruik van de GotoSailing.com-site of enige GotoSailing.com-services , (iii) uw interactie met een lid, verblijf op een boot, inclusief maar niet beperkt tot eventuele verwondingen, verliezen of schade (direct, compenserend, incidenteel, gevolgschade of anderszins) van welke aard dan ook die voortvloeit uit of als gevolg van dergelijke interactie , verblijf, deelname of gebruik, (iv) de inning en betaling van belastingen door GotoSailing.com, of (v) uw schending van wetten, voorschriften of rechten van derden.

22. Feedback

We moedigen u aan om opmerkingen, suggesties en feedback te geven om de GotoSailing.com-site ("Feedback") te verbeteren. U kunt feedback delen via e-mail, via het gedeelte 'Contact' van onze site of via andere communicatiemiddelen. Alle feedback die u met ons deelt, wordt beschouwd als niet-eigendomsrechtelijk en niet-vertrouwelijk voor u. Door feedback met ons te delen, verleent u ons een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, onherroepelijke, sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie om die ideeën en materialen voor elk doel te gebruiken en te publiceren, zonder vergoeding aan u.

23. Klachten

Als u klachten heeft over onze service, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. We proberen je zo goed mogelijk te helpen. Houd er rekening mee dat eventuele klachten over de boot, inclusief beleid, normen, service, faciliteiten, eten, enz. in feite een zaak zijn voor de chartermaatschappij zelf. GotoSailing.com zal rechtstreeks contact opnemen met de charteroperator om te proberen een aangename oplossing te vinden die in het voordeel is van beide partijen, maar kan geen voldoende resultaat garanderen. Klachten over andere diensten zijn onderworpen aan de voorwaarden van de partner die de dienst levert.

U kunt de Klantenservice bereiken door een e-mail te sturen naar cust[email protected] of telefonisch via +31 85 888 9898.

24. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) is uitgesloten. De rechtskeuze heeft geen invloed op uw rechten als consument op basis van de consumentenbeschermingsvoorschriften van uw land van verblijf. Als u als consument handelt, stemt u ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken. Gerechtelijke procedures die u tegen ons kunt instellen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden, kunnen alleen worden aangespannen bij een rechtbank in Nederland of een rechtbank met jurisdictie in uw woonplaats. Als GotoSailing.com ervoor kiest om een van zijn rechten jegens u als consument af te dwingen, kunnen we dit alleen doen in de rechtbanken van het rechtsgebied waarin u woont. Als u handelt als een bedrijf, stemt u ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

25. Algemene bepalingen

Behalve dat ze kunnen worden aangevuld met aanvullende voorwaarden, beleid, richtlijnen of normen, vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen GotoSailing.com en u over het onderwerp hiervan, en overschrijven alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen GotoSailing.com .com en u met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de GotoSailing.com Site.

Als gevolg van deze Overeenkomst of uw gebruik van de GotoSailing.com-site bestaat er geen joint venture, dienstverband, partnerschap of agentuurrelatie tussen u en GotoSailing.com.

Deze voorwaarden zijn niet bedoeld en zijn niet bedoeld om andere personen dan de partijen enig recht of rechtsmiddel aan te raden.

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt een dergelijke bepaling geschrapt en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Tenzij dit door ons schriftelijk is erkend en overeengekomen, vormt het nalaten van GotoSailing.com om enig recht of bepaling in deze Voorwaarden af te dwingen geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, zal de uitoefening door een van beide partijen van een van haar rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden geen afbreuk doen aan haar andere rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden of anderszins wettelijk toegestaan.

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GotoSailing.com mag u deze Overeenkomst en uw rechten en verplichtingen hieronder niet overdragen, toewijzen of delegeren. Met 30 dagen voorafgaande kennisgeving kan GotoSailing.com zonder beperking deze Overeenkomst en alle rechten en verplichtingen hieronder naar eigen goeddunken overdragen, toewijzen of delegeren. Uw recht om deze Overeenkomst op elk moment te beëindigen blijft onaangetast.

Alle kennisgevingen of andere mededelingen aan Leden die zijn toegestaan of vereist met deze Overeenkomst, zullen schriftelijk zijn en door GotoSailing.com worden gedaan via e-mail, GotoSailing.com Site-melding of berichtenservice (inclusief sms), tenzij anders vermeld. Voor kennisgevingen aan Leden die buiten Nederland woonachtig zijn, geldt de datum van ontvangst als de datum waarop GotoSailing.com de kennisgeving verzendt.

Als u in de EU woont, kunt u hier toegang krijgen tot het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Houd er rekening mee dat GotoSailing.com niet verplicht of verplicht is om een alternatieve geschillenbeslechtingsinstantie te gebruiken om geschillen met consumenten op te lossen.

26. Diversen

U stemt ermee in GotoSailing.com te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen enige aansprakelijkheid, schade of verlies, inclusief juridische kosten en onkosten die GotoSailing.com oploopt of lijdt als gevolg van enige actie, inactiviteit of nalatigheid door u. Als u de Site gebruikt voor of namens een derde partij ("Derde partij"), zoals een reisgenoot of een familielid, bent u verantwoordelijk voor eventuele fouten in de nauwkeurigheid van de informatie die in verband met dergelijke informatie wordt verstrekt. gebruiken. Tevens dient u de derde partij op de hoogte te stellen van alle toepasselijke voorwaarden. Elke klant die de site gebruikt voor of namens een derde partij stemt ermee in om GotoSailing.com schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade, rechtszaken en vorderingen (inclusief de kosten van verdediging), met betrekking tot het lid het niet nakomen van een van haar verplichtingen zoals hierboven vermeld.

U bent te allen tijde gebonden aan de lokale wet- en regelgeving. Dingen die in bepaalde landen legaal zijn, kunnen in andere landen illegaal zijn. U dient de toepasselijke beperkingen te onderzoeken. Indien een Charter Operator weigert om een Charteraar in te checken of een Charteraar vraagt te vertrekken om wettelijke of reglementaire redenen, kan GotoSailing.com niet aansprakelijk worden gesteld.

Voor zover wettelijk toegestaan, worden deze algemene voorwaarden en het verlenen van onze diensten beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht en elk geschil dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden en onze diensten zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

De originele Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden is mogelijk vertaald in andere talen. De vertaalde versie is alleen een beleefdheids- en kantoorvertaling en u kunt geen rechten ontlenen aan de vertaalde versie. In het geval van een geschil over de inhoud of interpretatie van deze algemene voorwaarden of inconsistentie of discrepantie tussen de Engelse versie en enige andere taalversie van deze algemene voorwaarden, zal de Engelstalige versie voor zover wettelijk toegestaan van toepassing zijn, prevaleren en overtuigend zijn.

Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, niet-afdwingbaar of niet-bindend is of wordt, blijft u gebonden aan alle andere bepalingen hiervan. In een dergelijk geval zal een dergelijke ongeldige bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en u stemt er ten minste mee in een soortgelijk effect te accepteren als de ongeldige, niet-afdwingbare of niet-bindende bepaling, gezien de inhoud en het doel van deze Voorwaarden.