Charter Verzekering

Als GotoSailing.com, hebben we samengewerkt met Pantaenius om u extra charter verzekeringspakketten aan te bieden voor uw boekingen bij ons. U kunt kiezen uit een van de door Pantaenius aangeboden verzekeringspakketten die perfect bij uw behoeften past.

Houdt u er rekening mee dat reisannuleringen en reisonderbreking als gevolg van het SARS-CoV-2 virus tot nader order zijn uitgesloten van de reisannuleringskostenverzekering. Er is ook geen verzekeringsdekking in het geval dat het gecharterde jacht niet beschikbaar is als gevolg van illiquiditeit van het jachtagentschap of de chartermaatschappij. Deze tijdelijke wijziging geldt voor alle contracten die vanaf 18.03.2020 worden afgesloten.

Let Op

De verzekeringsdekking geldt alleen voor het privé-gebruik van een charterjacht. Een betaalde schipper is niet gedekt. De verzekeringnemer kan alleen een particulier zijn.

Personen die gedomicilieerd zijn in de Europese Unie, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk (VK), Noorwegen of IJsland kunnen verzekerd worden. Om fiscale/wettelijke redenen mogen verzekeringnemers geen personen zijn die in het Verenigd Koninkrijk (VK) of Italië gedomicilieerd zijn en/of de Italiaanse nationaliteit hebben. Deze personen kunnen echter wel als bemanningsleden of schippers worden meeverzekerd.

Als verzekeringnemer kunt u uw verzekering rechtstreeks bij Pantaenius claimen. GotoSailing.com is niet de verzekeraar en eventuele claims dienen rechtstreeks bij Pantaenius te worden aangevraagd.

Charter Verzekerings Pakketten

BASIS
 • Aansprakelijkheidsverzekering schipper
 • Annuleringskosten reisverzekering
 • Weekend vanaf
 • Prijs inclusief eigen risico* € 159.66
 • Prijs exclusief eigen risico € 201.68
ZILVER
 • Aansprakelijkheidsverzekering schipper
 • Annuleringskosten reisverzekering
 • Obligatie Verzekering
 • Weekend vanaf
 • Prijs inclusief eigen risico* € 260.50
 • Prijs exclusief eigen risico € 302.52
GOUD
 • Aansprakelijkheidsverzekering schipper
 • Annuleringskosten reisverzekering
 • Obligatie Verzekering
 • Ziektekostenverzekering voor reizen naar het buitenland**
 • Weekend vanaf
 • Prijs inclusief eigen risico* € 357.14
 • Prijs exclusief eigen risico € 420.17
PREMIUM
 • Aansprakelijkheidsverzekering schipper
 • Annuleringskosten reisverzekering
 • Obligatie Verzekering
 • Ziektekostenverzekering voor reizen naar het buitenland**
 • Persoonlijke ongevallenverzekering
 • Weekend vanaf
 • Prijs inclusief eigen risico* € 487.39
 • Prijs exclusief eigen risico € 571.43

Bond Insurance Plus

 • Verschillende dekkingsbedragen beschikbaar
 • Kan afzonderlijk of als aanvulling op uw charterpakket worden afgenomen
 • Kan slechts eenmaal per boeking worden geselecteerd. Indien een hogere obligatieverzekering vereist is, kunt u het proces herhalen.
 • Afsluiting is mogelijk tot de dag van vertrek.
 • Prijs - Start op € 71.43

Alle hier vermelde premies zijn nettopremies. De op dat moment in uw land van verblijf geldende volksverzekeringsbelasting wordt berekend. Dit kan resulteren in afwijkende premies.

*Geldt voor de Reisannuleringskostenverzekering. Het minimum eigen risico bedraagt 100 euro per persoon, per schadegeval. Het minimum eigen risico in geval van ziekte is 20 procent van de terug te betalen vordering

**Om verzekeringstechnische redenen is voor in Zwitserland woonachtige klanten geen reisverzekering tot dekking van ziektekosten bij de charterpakketten inbegrepen. De verzekeringspremies worden dienovereenkomstig aangepast.

Pakket details

BASIS
ZILVER
GOUD
PREMIUM
OBLIGATIEVERZEKERING PLUS

Voordelen van de Charterverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering schipper

De schippersaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die aan derden wordt toegebracht door het gebruik van het gecharterde motor- of zeiljacht en tender door de schipper en de bemanning. Tot de verzekerde risico's behoort ook schade aan andere schepen en aan haven- of steigerinstallaties. Schade die het gevolg is van grove nalatigheid op het gecharterde schip en die niet door de cascoverzekering van de verhuurder wordt gedekt, is eveneens meeverzekerd. Inbegrepen zijn tevens dekking van annulering van de charter, inbeslagneming, hotel- en transportkosten en financieel verlies.

Annuleringskosten reisverzekering

De terugreiskostenverzekering vergoedt alle contractueel verschuldigde annuleringskosten van het charter en kosten voor de heen- en terugreis die voortvloeien uit de onbeschikbaarheid van een niet-commerciële schipper of van één of meer bemanningsleden, of, indien de reis na aanvang wordt afgebroken, alle extra gemaakte terugreiskosten en het desbetreffende deel van de charterkosten.

Reis Ziektekostenverzekering

Naast de kosten van medische behandeling, medicatie en ziekenhuisopname vergoedt de ziektekostenverzekering voor buitenlandse reizen het eventuele retourvervoer per ambulance naar het thuisland of de repatriëringkosten in geval van overlijden.

Charterkostenbescherming

De Charterkostenbescherming dekt de insolventie van het agentschap of de chartermaatschappij.

Persoonlijke ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering in het charterpakket biedt dekking in geval van overlijden en invaliditeit, inclusief een aantal aspecten die niet door een algemene ongevallenverzekering worden gedekt. Schipper en bemanning zijn verzekerd tijdens privégebruik van het gecharterde jacht, de tenders en watersportuitrusting en voor tochten aan wal tot 48 uur.

Obligatie Verzekering

De obligatieverzekering dekt het financiële risico in gevallen waarin de verhuurder de verstrekte obligatie geheel of gedeeltelijk behoudt - ongeacht of dit gerechtvaardigd is of niet.

Productinformatie & FAQ

PRODUCTINFORMATIE VOOR CHARTERPAKKETTEN
MET WELKE TIJDSBEPERKINGEN MOET REKENING WORDEN GEHOUDEN BIJ HET BOEKEN VAN EEN CHARTERPAKKET?
MET WELKE TIJDSBEPERKINGEN MOET IK REKENING HOUDEN BIJ HET BOEKEN VAN EEN OBLIGATIEVERZEKERING PLUS?
WANNEER GAAT DE VERZEKERINGSDEKKING IN?
HOE LANG DUURT DE VERZEKERINGSDEKKING?
WANNEER LOOPT DE VERZEKERING AF?
WIE WORDT NIET GEDEKT DOOR DE VERZEKERING?
KAN IK MIJN CHARTERVERZEKERING OPZEGGEN?
KAN IK VAN DE ENE CHARTERPOLIS NAAR DE ANDERE OVERSTAPPEN?
WIJ ZIJN VAN PLAN OM MEER DAN TIEN MENSEN MEE AAN BOORD TE NEMEN. HEBBEN WE EXTRA CHARTERPOLISSEN NODIG?
KAN IK TIJDENS DE REIS WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE BEMANNINGSLIJST?
IK HEB NOG GEEN VOLLEDIGE BEMANNING, KAN IK NOG STEEDS EEN CHARTERPOLIS KOPEN?
IS HET MOGELIJK OM EEN LIGPLAATS CHARTER TE VERZEKEREN?
ZIJN BEZOEKERS VERZEKERD?
MOET DE VERZEKERINGNEMER OOK SCHIPPER ZIJN?
MOET DE VERZEKERINGNEMER AAN BOORD ZIJN?
ZIJN DE BERGINGSKOSTEN INBEGREPEN IN DE VERZEKERING?
IS HOTELACCOMMODATIE VOOR OF NA DE REIS GEDEKT?
WAT GEBEURT ER ALS DE SCHIPPER NIET KAN VAREN?
WAT GEBEURT ER ALS EEN BEMANNINGSLID NIET KAN VAREN?
BESTRAFT PANTAENIUS ONDERVERZEKERING IN DE OBLIGATIE PLUS VERZEKERING?

Voor meer informatie kunt u terecht op Pantaenius.