Aladar Sail

Private Travel SA

Aladar Sail on purjevenevuokrausyritys Toscanassa, jonka perusti ja jota johtaa purjehdukseen ja merelle intohimoinen ystäväryhmä. Huolellisuus purjeveneiden huollossa ja halu tyydyttää asiakkaitamme ovat tärkeimpiä ominaisuuksiamme.

Vuokraamme yksirunkoisia ja katamaraaneja Marina di Scarlinon satamasta Toscanan sydämessä, etuoikeutetusta tukikohdasta aloita risteilysi Toscanan saariston, Korsikan ja Sardinian ympäri.

Private Travel SA

Private Travel SA

Lentokenttäkuljetus

Ei saatavilla

Lentokenttäkuljetus

Ei saatavilla

Auton pysäköinti

Ei saatavilla

Matkatavaroiden säilytys

Ei saatavilla

Odotusalue

Ei saatavilla

Suihku/vessa

Saatavilla venesataman tiloissa

Tekninen tuki

7/24 Saatavilla

Puhutut kielet

ITAGBR

Aladar Sail

I.Varausehdot

Sopimuspuolet

Trahtaussopimus tehdään GotoSailing.comin hankkiman rahtaajan ja charter-operaattorin välillä.

GotoSailing.com toimii välittäjänä charter-operaattorin ja rahtaajan välillä ja on vastuussa siitä, että -luottamusperiaatteella - vastaanottaa rahtaajan maksaman rahtausmaksun ja siirtää saadun maksun sitten charter-operaattorille.

Siitä lähtien, kun rahtaaja on allekirjoittanut inventaarioluettelon/luovutusraportin tai on siirtynyt veneeseen miehistönsä ja matkatavaroidensa kanssa, vene katsotaan luovutetuksi rahtaajalle.

Charter-operaattorin velvollisuudet

Rakkausoperaattori sitoutuu antamaan veneen vuokraajan puolesta moitteettomassa kunnossa ja sovittuna päivänä.

GotoSailing.com suosittelee, että charter-operaattorit hankkivat asianmukaisen vakuutuksen charter-palveluilleen.

Charter Operator ja GotoSailing.com suosittelevat Chartereria ottamaan talletus- ja matkavakuutuksen.

Vene ei ole saatavilla

Jos charter-operaattori ei toimita venettä sovittuna päivänä merikelvottomuudesta johtuen edellisen rahtauksen aikana aiheutuneesta vahingosta tai jostain syystä, joka ei ole charter-operaattorista riippuvainen, on charter-operaattorilla oikeus toimittaa Rahtaaja vähintään vastaavan tason veneellä, esimerkiksi veneellä, jolla on sama määrä laituripaikkoja, tai palauttaa koko charter-maksun. Tässä tapauksessa vuokraajalla ei olisi oikeutta esittää lisävaatimuksia vahingonkorvauksista. Tämän hyvityksen määrä on prosenttiosuus charter-maksusta ja riippuu todellisesta ajasta, jolloin vene on kelvoton purjehtimaan.

Rahtaajan velvollisuudet

Rahtaaja nimenomaisesti vakuuttaa, että hänellä on riittävä pätevyys kuljettaa venettä sopimuksessa mainitulla alueella, että hänellä on voimassa oleva pätevyystodistus ja hän toimittaa todisteet suorittamistaan merimaileista.

Jotkin kohteet edellyttävät, että rahtaajalta on voimassa oleva VHF-pätevyystodistus rahtausmaan voimassa olevan kipparin lisenssin lisäksi. Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi erityisiä vaatimuksia.

Jos rahtausoperaattori toteaa, että rahtaaja ei ole riittävän pätevä ohjaamaan venettä, charteroperaattori varaa oikeuden vaatia rahtaajaa palkkaamaan rahtausoperaattorin valitseman kipparin, jonka rahtaaja maksaa.

Rahtaaja sitoutuu:

 • ei käytä venettä kaupalliseen henkilö- ja/tai tavarakuljetukseen
 • älä luovuta tai vuokraa venettä kolmannelle osapuolelle
 • ei käytä venettä tullittomien tavaroiden kuljettamiseen
 • ei kilpailla veneellä tai, jos hän aikoo osallistua urheilutapahtumaan, kilpailuun ja/tai regataan, hänen tulee saada charter-operaattorin hyväksyntä ennen charter-sopimuksen tekemistä.
 • rajoittaa henkilöiden määrää veneessä, jotta se ei ylitä sallittua henkilömäärää venettä kohti
 • älä hinaa muita aluksia paitsi hätätapauksissa
 • pitää päiväkirjaa
 • noudattaa isäntämaan lakeja
 • onnettomuuden sattuessa ilmoittaa välittömästi Charter Operatorille ja toimivaltaisille viranomaisille ja varmistettava, että onnettomuusraportti laaditaan.

Jos yllä olevia velvollisuuksia ei noudateta, vaikka tällainen noudattamatta jättäminen ei johtuisikaan rahtaajasta, rahtaaja nimenomaisesti vapauttaa rahtausoperaattorin kaikesta vastuusta meri- ja tulliviranomaisissa mahdollisista oikeudenkäynneistä, oikeudenkäynneistä, sakoista ja takavarikoista.

Transleri on vastuussa charter-operaattorille kaikista teoista ja/tai laiminlyönneistä ja niiden seurauksista. Rahtaajan tulee pitää veneestä hyvää huolta ja palauttaa se hyvässä kunnossa. Hän on vastuussa kaikista veneelle, mukaan lukien sen varusteista ja varusteista, aiheutuneista vahingoista.

Ennen veneen haltuunottoa rahtaajan tulee tarkistaa sen inventaario ja vakuuttaa itselleen, että vene on moitteettomassa kunnossa. Kaikki valitukset tulee ilmoittaa charter-operaattorille ennen luovutusraportin allekirjoittamista ja risteilyn aloittamista. Veneen luovutuksen jälkeen ilmenevät puutteet tai olemassa olevat piilevät puutteet eivät oikeuta vuokraajaa alentamaan rahtausmaksua, paitsi tapauksissa, joissa nämä puutteet ovat olleet charter-operaattorin tiedossa tai ne eivät olleet rahtausoperaattorin tiedossa törkeän huolimattomuuden vuoksi. p>

Muut rahdinantajan vastuut:

 • säilyttää miehistöluetteloa asuinrekisteröintitodistuksen ja veneen asiakirjojen kanssa koko vuokrauksen ajan,
 • pitämään pakolliset tarkistusvälit purjehduksen ajan,
 • hinauksen tapauksessa tehdä palkinto pelastuksesta ennen avun vastaanottamista,
 • toteuttaakseen kaikki turvatoimenpiteet välttääkseen veneen vaurioitumisen tai hinaamisen ja pitääkseen veneen hyvässä kunnossa,
 • ei poistu satamasta, jos ennakoidun tuulen voimakkuuden arvioitiin olevan yli 25 solmua tai jos satamaviranomaiset ovat antaneet satamasta poistumiskiellon ilman charter-operaattorin etukäteen antamaa lupaa,
 • estämään mastojen, purjeiden ja köysien turha kuormittaminen, eli purjehtimaan sääolosuhteiden mukaisesti,
 • suunnittele navigointireitti erittäin huolellisesti, jotta vene ei ole noin 40 NM:n etäisyydellä lähtöselvityksen charter-tukikohdasta kaksi päivää ennen saapumista,
 • ei purjehtia yöllä ilman charter-operaattorin etukäteen antamaa lupaa,
 • ei purjehtia yksin ilman charter-operaattorin antamaa lupaa,
 • ilmoittaa charter-tukikohdalle veneen tarkka sijainti ankarissa sääolosuhteissa (kojuva tuuli), jotta vältetään turha veneen etsiminen,
 • älä käytä venettä alkoholin tai muiden laittomien huumeiden vaikutuksen alaisena, äläkä yleensä käytä tai pidä aluksella laittomia huumeita,
 • ei aiheuta liiallista melua venesatamissa, satamissa ja muissa kiinnityspaikoissa,
 • kunnioittamaan viereisten veneiden ja talojen asukkaiden yksityisyyttä ja yölepooikeuksia,
 • ei saa ottaa lemmikkejä (koiria, kissoja, lintuja jne.) alukseen ilman charter-operaattorin kirjallista lupaa.
 • kunnoittamaan kaikkia muita ehtoja, joita ei ole lueteltu yllä, mutta jotka on lueteltu asianomaisen charter-operaattorin voimassa olevissa käyttöehdoissa. Asiakas takaa yhteisvastuun kaikista miehistön jäsenistä eli veneessä olevista vieraista. Kaikki seuraukset, jotka johtuvat siitä, että asiakas tai muu aluksella oleva miehistön jäsen ei noudata yllä olevia velvollisuuksiaan, ovat asiakkaan yksin vastuulla.
 • Jos edellä mainittuja velvoitteita ei noudateta, vaikka tällainen noudattamatta jättäminen ei johtuisikaan rahtaajasta, rahtaaja vapauttaa rahtausoperaattorin nimenomaisesti kaikesta vastuusta meri- ja tulliviranomaisia kohtaan kaikista oikeudenkäynneistä, menettelyistä, sakkoja ja takavarikointia. Rahtiaja on vastuussa kaikista toimista ja/tai laiminlyönneistä ja niiden seurauksista rahtausoperaattoria kohtaan.

Rahtaaja takaa yhteisvastuun kaikista aluksella olevista miehistön jäsenistä. Kaikki seuraukset, jotka johtuvat siitä, että rahtaajan tai muut aluksella olevat miehistön jäsenet eivät noudata yllä olevia velvoitteita, ovat yksin rahtaajan vastuulla.

Jos edellä mainittuja velvoitteita ei noudateta, vaikka tällainen noudattamatta jättäminen ei johtuisikaan rahtaajasta, rahtaaja nimenomaisesti vapauttaa rahtausoperaattorin kaikesta vastuusta meri- ja tulliviranomaisia kohtaan kaikista oikeudenkäynneistä, menettelyistä, sakkoja ja takavarikointia. Rahtiaja on vastuussa kaikista toimista ja/tai laiminlyönneistä ja niiden seurauksista rahtausoperaattoria kohtaan.

Vuoraussopimus on voimassa, kunnes vene on palautettu. Rahtaaja sitoutuu maksamaan palautuspäivään asti kertyneet ylimääräiset rahtausmaksut.

Veneen vaurioituminen

Jos vene vaurioituu, rahtaajan tulee välittömästi ilmoittaa rahtausoperaattorille.

Jos vahinko ei estä veneen käytön jatkamista, rahtaajan tulee palata sovittuun paluusatamaan hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 24 tuntia ennen sovittua päivämäärää, jotta tarvittavat korjaukset voidaan tehdä ja seuraavaa peruskirjaa ei sovelleta.

Jos kyseessä on vakava vaurio, kuten karille ajaminen, maston murtuminen tai vastaava, rahtaajan on ensin estettävä mahdolliset lisävahingot, ilmoitettava välittömästi rahtausoperaattorille, odotettava rahtausoperaattorin ohjeita ja noudatettava sitten näitä ohjeita.

Hinaus on charter-operaattorin vastuulla. Kaikissa tapauksissa, joissa veneen hinaus on tarpeen, rahtaajan on ilmoitettava siitä vuokrausoperaattorille. Rahtaaja voi hyväksyä toisen veneen hinauksen vain äärimmäisessä hätätilanteessa. Rahtaajan tulee sopia hinaus- ja/tai pelastusmaksusta toisen veneen kipparin kanssa ennen hinausköyden vastaanottamista. Tämä maksu ei saa ylittää kansainvälisessä merioikeudessa vahvistettuja määriä.

Jos vene tai sen varusteet vaurioituvat tai katoavat, rahdaaja vastaa niistä aiheutuvista kustannuksista; mutta lukuun ottamatta tapauksia, joissa kyseessä on törkeä huolimattomuus tai tahallisuus, summa ei saa ylittää vakuusmaksua. Veneen ja/tai perämoottorin menetystä ei korvata takuu- ja kaskovakuutus. Vakuus palautetaan vasta, kun vene on palautettu lähtösatamaan asianmukaisessa kunnossa. Jos on tarpeen tehdä korjauksia tai vaihtokauppa, vakuus pidätetään väliaikaisesti ja maksetaan vasta, kun kaikki laskut ja mahdolliset lisäkulut on esitetty.

Retken keskeyttäminen – Veneen toimitus

Jos matka päätetään – pakottavista syistä – muussa paikassa kuin on sovittu, charter-operaattorille ja GotoSailing.com-sivustolle on ilmoitettava siitä mahdollisimman pian. Rahtaaja saa jättää veneen vain päteville miehistön jäsenille, kunnes rahtausoperaattori voi ottaa veneen haltuunsa. Jos vene on hyväksytty paluusatamassa moitteettomassa kunnossa tai luovutettu seuraavalle miehistölle charter-operaattorin osallistuessa, vene katsotaan asianmukaisesti uudelleen toimitetuksi.

Jos vuokrattu vene on täysin käyttökelvoton, charter-operaattori ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavaa venettä jäljellä olevan tilausjakson ajaksi.

Palautuksen jälkeen rahtaajan ja rahtausoperaattorin on sovittava päivämäärä ja kellonaika veneen uudelleentoimitukselle. Uudelleentoimituksen yhteydessä suoritetaan tarkastus ja inventointi. Asianmukainen uudelleentoimitus katsotaan suoritetuksi, kun charter-operaattori on sen vahvistanut.

On pakollista palata sovittuun satamaan. Jos näin ei tehdä epäsuotuisten sääolosuhteiden vuoksi, ei ole vaikutusta tähän velvoitteeseen. Vene tulee toimittaa uudelleen sovittuna päivänä ja kellonaikana. Syyllisen viivästyksen sattuessa charteroperaattorilla on oikeus vaatia vahingonkorvausta.

Purjehdusalue

Jos rahtaaja haluaa purjehtia alla mainitun purjehdusalueen ulkopuolella, rahtaajan on ilmoitettava GotoSailing.com-sivustolle ja charter-operaattorille aikeistaan ennen varauksen vahvistamista. Tämä on tehtävä, jotta vene voidaan vakuuttaa ja rekisteröityä kyseiseen tilaisuuteen, ja samalla rahtaajalta veloitetaan ilmoitetut lisävakuutus- ja rekisteröintikulut sekä mahdolliset ylimääräiset kulut, joita voi aiheutua charter-operaattorille tästä pyynnöstä. . Charter Operator voi myös pyytää suuremman vakuuden tällaisissa tapauksissa. Rahtaaja hyväksyy täten, että jos purjehtii määritellyn purjehdusalueen ulkopuolella, rahtaajan tulee olla valmis järjestämään veneen huollot ja korjaukset itse ja omalla kustannuksellaan, kuten yleisimmin rahtausoperaattorin huolto- ja väliintulopalvelut tekevät. eivät kata näitä alueita. Rahtioperaattori ilmoittaa rahtaajalle menettelyistään tällaisissa tapauksissa.

Miehistöluettelo ja saapumistiedot

Rahtaajan on lähetettävä oikein täytetty miehistöluettelo viimeistään alla mainittuina päivinä ennen ensimmäistä vuokrauspäivää. Rahtaaja hyväksyy, että hän on venevuokrauksen pääsopimuspuoli ja että vuokraaja on vastuussa muista aluksella olevista miehistön jäsenistä. Lisäksi on suositeltavaa lähettää arvioitu saapumisaika miehistöluettelon kanssa ennen ensimmäistä charter-päivää, jotta tukikohdan henkilökunta hoitaa lähtöselvityksen mahdollisimman hyvin. Jos vuokraaja on varannut kuljetuksen (esim. lentokentältä), on pakollista lähettää etukäteen yksityiskohtaiset saapumis- ja lähtötiedot alla mainittujen päivien määränä.

Charterer on vastuussa miehistöluettelossa annettujen tietojen oikeellisuudesta, mukaan lukien kaikkien passien, viisumien, lisenssien ja muiden henkilöllisyystodistusten voimassaolosta. Rahtaaja ja muut miehistön jäsenet ovat vastuussa asianmukaisten viisumien hankkimisesta kaikkiin maihin, joihin he matkustavat, jos mahdollista. Rahtaaja tunnustaa, että purjehduslisenssi on erittäin tärkeä asiakirja ilman aluksen vuokraamista ja että hän on laillisesti vastuussa sen tarkkuudesta ja luottamuksesta.

Veneen haltuunotto – laivaan nousu/sisäänkirjautuminen

Venettä ottaessaan rahtaaja on velvollinen antamaan Charter Operatorin edustajalle varmennettu voucher, joka sisältää kaikki rahtaajan tiedot ja rahtausaikataulun ja jossa on käsitys kipparin lisenssin alkuperäisestä asiakirjasta. Myös kaikkien matkustajien henkilöllisyystodistukset (esim. passit) tulee toimittaa miehistöluettelon uudelleentarkastelua varten. Venettä ottaessaan rahtaajan on tarkasteltava inventaarioluetteloa yhdessä charteroperaattorin edustajan kanssa ja vahvistettava toimitetun veneen kunto allekirjoituksellaan. Samaa menettelyä on noudatettava aluksella olevien laitteiden kanssa.

Kun rahtaaja on vahvistanut, että vene ja sen varusteet ovat kunnossa, rahtaajan mahdollisia valituksia ei hyväksytä. Jos jokin veneen osa on vaurioitunut tai kadonnut aikaisempien rahtausten aikana ja jos uusia veneen osia on mahdotonta saada ennen uuden rahtauksen päivämäärää ja jos niiden katoaminen ei vaikuta vakavasti navigoinnin turvallisuuteen, rahtaaja ei voi peruuttaa charter-sopimuksen tai vaatia alennusta charter-hinnasta. Rahtaaja myöntää, että tällaiset tilanteet ovat seurausta aiemman rahtaajan aiheuttamista vahingoista, eivätkä ne ole GotoSailing.comin tai charter-operaattorin hallinnassa.

Välimerellä useimmat charter-ajat ovat aina lauantaista lauantaihin yhdestä syystä - aikataulujen optimoinnista. Sisäänkirjautuminen tapahtuu yleensä lauantai-iltapäivänä. Tilauslentoaseman johtaja pyytää usein sinua palaamaan satamaan seuraavan viikon perjantai-iltana, jotta olet valmis poistumaan aluksesta lauantaiaamuna. Teknisen tiimin ja siivoustiimin tulee sitten valmistella vene seuraaville asiakkaille. Viikoittaista charter-/vuokra-aikaa lyhennetään puolella päivällä, jotta tukikohtaan jää aikaa puuttua jokaisen charterin/vuokrauksen välillä. Muissa kohteissa charter/vuokra ei välttämättä ole seitsemän päivää pitkä eikä lauantaista lauantaihin ja alukseen nouseminen tapahtuu yleensä myöhään iltapäivällä, poistuminen tapahtuu yleensä aamulla. Tarkista sisään- ja uloskirjautumisajat alta.

Vastauskauden ensimmäisen ja viimeisen päivän venesatamamaksu sisältyy rahtausmaksuun. Lisätietoja muista päivistä annetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Veneen takaisinotto – poistuminen/uloskirjautuminen

Venettä palautettaessa ja venettä uudelleen tarkastettaessa inventaarioluettelon perusteella tulee myös polttoainesäiliö tarkastaa. Jos polttoainesäiliö ei ole täynnä, rahtausoperaattori veloittaa tyypillisesti rahtaajalta polttoaineesta (laskettuna moottorin enimmäiskulutuksen mukaan tiettyjen tuntien osalta) sekä palvelumaksun. Lisäksi, jos veneen tarkastuksen aikana havaitaan vaurioita, rahtaajan on maksettava vahingot kohdassa "Vakuus". Toisaalta, jos vene palautetaan hyvässä kunnossa ja täynnä polttoaine- ja vesisäiliötä, rahtausoperaattorin tulee palauttaa koko pantti rahtaajalle. Tarkista sisään- ja uloskirjautumisajat varausasiakirjoista.

Jos rahtaaja vie veneen takaisin satamaan, jota ei ole mainittu sopimuksessa määräsatamaksi, rahtaajan on maksettava kaikki veneen kuljetuksesta määräsatamaan aiheutuvat kulut, mukaan lukien kaikki veneen seuraavan rahtaajan palkkiot. , plus sakkomaksu, joka on 5 000 euroa päivässä jokaiselta päivältä, joka vaaditaan viemään vene takaisin kohdesatamaan.

Sääolosuhteiden vuoksi aikataulusta myöhässä ajaminen ei ole perusteltua, koska vene on pidettävä asianmukaisella etäisyydellä charter-tukikohdasta viimeisen 48 tunnin aikana ennen vuokrauksen päättymistä. Jos rahtaaja haluaa pidentää rahtausta mistä tahansa syystä, hänen tulee ilmoittaa aikeestaan välittömästi GotoSailing.com:lle ja charter-operaattorille. Charter Operator tai GotoSailing.com ilmoittaa vastineeksi rahtaajalle, onko haluttu pidennys mahdollinen vai ei. Jos pidennys on mahdollista ja vahvistettu ja vuokraaja on maksanut sen, GotoSailing.com järjestää kaikki tarvittavat paperityöt lisäpäiville, kuten varauksen pidentäminen, miehistölistan pidentäminen jne.

Erityiset käytännöt, erityistarpeet, kipparin, emännän, kokin tai muun ammattimiehistön palkkaaminen, lisäpalvelut ja tavarat

Tyypillisesti venevuokrausalalla vene luovutetaan täydellä polttoaine- ja vesisäiliöillä, ja se on palautettava tilaustukikohtaan samassa kunnossa - täynnä polttoaine- ja vesisäiliöitä. Koska veneet ovat kallista omaisuutta ja vaativat tietyn tason ammattitaitoa käyttääkseen niitä, charter-operaattori voi pyytää rahtaajaa (tai hänen kippariaan) osoittamaan navigointitaitonsa charter-operaattorin edustajan läsnäollessa. Esittelyn kustannukset - mikäli se järjestetään - maksaa rahtaaja ja testaukseen käytetty aika sisällytetään veneen vuokrausaikaan. Jos rahtausoperaattori toteaa, että rahtaaja (kippari) ei ole riittävän pätevä, rahtausoperaattorin tulee palkata ammattimainen kippari ja rahtausyritys maksaa tällaisen palvelun kustannukset voimassa olevan hinnaston perusteella. Jos rahtaaja kieltäytyy määrätystä kipparista, häneltä kielletään purjehdus, rahtaussopimus puretaan välittömästi ja maksettu summa säilytetään ilman palautusoikeutta.

Erityistarpeet

Jos sinulla on erityistarpeita, kuten pyörätuolilla liikkuva vene, sinun on otettava yhteyttä asiakaspalveluun tai charter-operaattoriin ja varmistettava, että erityistarpeet voidaan täyttää. Tämä on tehtävä ennen veneen varaamista. Kaikki varauksen jälkeiset tiedustelut ovat asiaankuuluvien Charter Operatorin varausehtojen alaisia. Huomaathan, että kaikki erikoistoiveet määräytyvät saatavuuden mukaan, eikä niitä voida taata. Asianomaisen charter-operaattorin käytännöistä riippuen varauksesi voidaan peruuttaa ilman hyvityksiä tai muuttaa, jos erityistarpeita ei voida täyttää. Pyyntösi vahvistetaan ennen varausta, mikäli mahdollista.

Kipparin, emäntän, kokin tai muun ammattimiehistön palkkaaminen

Jos rahtaaja vaatii laivaan kipparin ja/tai kokin ja/tai emännän ja/tai muun ammattitaitoisen miehistön, se on syytä mainita varausprosessin aikana. Jos rahtaaja ei vaadi kipparia, hänen kopionsa kipparin lisenssistä on lähetettävä veneen varauksen yhteydessä hyväksyttäväksi ja tarkistettavaksi. Jos rahtausoperaattori ei ole hyväksynyt lupaa, rahtaajan on palkattava ammattimainen kippari.

Joidenkin veneiden osalta charter-yhtiön lisenssistä riippumatta charter-operaattori voi ilmoittaa, että ammattimainen kippari ja/tai muut ammattimiehistön jäsenet ovat pakollisia. Tämä ilmoitetaan varausprosessin aikana. Rahtaajan ja muiden aluksella olevien miehistön jäsenten tulee kohdella veneen miehistöä asianmukaisella ammattitaidolla ja antaa heille riittävä määrä päivittäistä lepoa. Tavallisten charter-standardien mukaan rahtaaja on taloudellisesti vastuussa miehistön ruoasta vuokrauskauden ajan.

Lisäpalvelut ja lisätuotteet/laitteet (lisäarvoa tuovat ominaisuudet tai lisäominaisuudet)

Extrat (esim. kippari, genaakkeri, apumoottori, yksisuuntaiset vaihtoehdot, siirrot jne.), joista on suoritettava ylimääräinen maksu charter-operaattorin voimassa olevan hinnaston perusteella, on pyydettävä rahtaajan ja hyväksyttävä Tilausoperaattori ennen varauksen vahvistusta. Rahtaaja voi pyytää ylimääräisiä lisäkustannuksia myös varausvahvistuksen jälkeen. Tässä tapauksessa rahtausoperaattori ryhtyy kohtuullisiin ponnisteluihin järjestääkseen äskettäin pyydettyjen lisätarvikkeiden tarjoamisen vuokraajaa tyydyttävällä tavalla ja ilmoittaa vuokraajalle, onko mahdollista muuttaa varausehtoja uusilla lisäominaisuuksilla vai ei. Charterer tunnustaa, että charter-operaattorilla ei ole velvollisuutta tarjota äskettäin pyydettyjä lisäosia tuona ajankohtana. Viimeistään kaikki extrat on vahvistettava kirjallisesti molemmilta osapuolilta viimeistään alla mainittuna päivinä ennen vuokrauspäivän alkua.

Vakuutus

Vene ja sen varusteet ovat charter-operaattorin vakuuttamia. Vuokraajan vastuu rajoittuu varausasiakirjoissa mainittuun vakuusmaksuun. Vakuutus ei korvaa kolmansille osapuolille aiheutuneita vahinkoja. Charter Operator ja GotoSailing.com suosittelevat vahvasti Chartereria hankkimaan tarvittavan talletuksen, huvivenevuokrauksen ja matkavakuutuksen.

Loppumääräykset

Charter Operatorin asuinpaikka on lainkäyttöpaikka.

Jos tämän sopimuksen ehto on tai tulee pätemättömäksi, se ei vaikuta näiden yleisten käyttöehtojen muiden ehtojen voimassaoloon. Tässä tapauksessa osapuolet ovat kuitenkin keskenään velvollisia korvaamaan tämän pätemättömän määräyksen lainvoimaisella määräyksellä, joka on mahdollisimman lähellä osapuolten aikomuksia.

II. Tilausoperaattorin tekemät peruutukset

Jos rahtausoperaattori peruuttaa varauksen esimerkiksi vakavien vaurioiden vuoksi varatulle veneelle tai muiden veneeseen vaikuttavien odottamattomien olosuhteiden vuoksi, charter-operaattori voi tarjota rahtaajalle:

 • toisen samankokoisen ja ominaisuuksiltaan samanlaisen veneen varaaminen, jos mahdollista tai
 • hyvitys kaikista vuokraajalta veneestä saaduista summista

Rahtaaja ymmärtää, että tapauksissa, joissa vene on vaurioitunut vakavasti aikaisempien charter-sopimusten aikana tai tapahtumien, kuten Acts of Godin seurauksena, charter-operaattori tai GotoSailing.com eivät ole objektiivisesti syyllisiä, ja näin ollen rahtaajan tulee pyrkiä olemaan yhteistyöhaluinen. löytää sopiva vaihtoehtoinen ratkaisu tietyissä olosuhteissa.

III. Peruutukset Chartererin toimesta

 • Jos vuokraaja peruuttaa varauksen muista syistä kuin ylivoimaisen esteen vuoksi:
  • Vuokraajan on maksettava peruutusmaksu yllä kuvatulla tavalla.
  • 10 % tilausmaksusta on maksettava käsittelymaksuna mahdollisen peruutuksen yhteydessä peruutusmaksun lisäksi. Käsittelymaksu ei saa olla alle 400 euroa ja yli 600 euroa.
  • Jos vuokraaja pyysi miehistöä (kippari/emäntä/kokki tai muu ammatillinen miehistö) ja peruuttaa varauksen 1-45 päivää ennen vuokrauksen ensimmäistä päivää, 30 % sovitusta miehistömaksusta maksetaan tilauskirjan peruutusmaksu
 • Jos Charterer peruuttaa varauksen ylivoimaisen esteen vuoksi, sovelletaan charter-operaattorin erityisiä peruutusehtoja. Tilauslentoyhtiö voi antaa tositteen, hyvittää rahat tai ehdottaa muuta ratkaisua kyseisen päivän ehtojen mukaisesti. Kaikki ylivoimaiset esteet arvioidaan tapauskohtaisesti, eikä tehtyjä päätöksiä voida käyttää ennakkotapauksena muille tapahtumille.

IV. Maksuehdot

Maksu on suoritettava joko pankkikortilla tai pankkisiirrolla. Pankkisiirrossa rahdinantajan tulee ilmoittaa maksun kuvauksessa annettu varauskoodi. Rahtiajan tulee lähettää kopio pankkisiirrosta sähköpostitse osoitteeseen GotoSailing.com maksun yhteydessä.

Luottokortilla tehdyissä vene- ja/tai hyttivarauksissa GotoSailing.com veloittaa luottokortiltasi täyden hinnan varauksen ja varauksen vahvistuksen yhteydessä. Tarkista varaustiedot huolellisesti tällaisten olosuhteiden varalta ennen varauksen tekemistä.

Pankkisiirtomaksulla tehdyissä varauksissa vuokraaja voi suorittaa maksun pankkisiirrolla varatakseen veneen. Tässä tapauksessa rahtaajan luottokortilta tai muulta maksujärjestelmältä veloitetaan ei-palautettava summa 10 % koko vuokrausmaksusta, kunnes rahtaaja siirtää loput maksusta GotoSailing.comin pankkitilille 3 (kolmen) kuluessa. arkipäivät. Jos pankkisiirtoa ei tapahdu ilmoitetun ajan kuluessa, veneen varaus peruuntuu ilman hyvitystä.

V. Vakuus

Vakuus on summa, jonka vuokraaja jättää takuuksi rahtaajan veneelle aiheuttamien vahinkojen varalta. Se on täysin palautettavissa, ja se palautetaan vuokrasopimuksen lopussa, jos vahinkoa ei aiheudu. Vakuus on mahdollista vakuuttaa yksinkertaisesti noudattamalla varaussivulla olevia ohjeita.

Kun rahtaajat tekevät ja tilausoperaattorit hyväksyvät varauksen, he tekevät sopimuksen suoraan toistensa kanssa. GotoSailing.com ei ole eikä siitä tule osapuolena tai muuna osapuolena missään rahtauslentoyhtiöiden ja charter-operaattoreiden välisissä sopimussuhteissa, eikä GotoSailing.com ole vakuutuksenantaja tai välittäjä rahtaajan ja charteroperaattorin välisten riitojen ratkaisemiseksi.

Takuumaksu on maksettava suoraan charter-operaattorille ennen veneeseen nousua. Maksutavan tiedot ovat oikeanpuoleisessa sarakkeessa ja myös vahvistussähköpostissasi. Kun vuokraus on suoritettu, koko vakuus palautetaan rahtaajalle, ellei vene ole vaurioitunut tai varusteet katoa.

Jos vahingot ovat kuitenkin sattuneet, charter-operaattori pidättää takuumaksun osittain tai kokonaan vahingon suuruudesta riippuen. Joitakin tyypillisiä käytäntöjä ovat seuraavat:

 • Erityiset vauriot veneellesi (esim. rahtaajan aiheuttamat vauriot tai tukokset)
 • Vahinko, joka johtuu huolimattomuudesta
 • Kun on tapahtunut karilleajo ja sukeltaja on tarkistettava veneen alta vaurioiden varalta
 • Venettä ei palauteta sovittuun venesatamaan ajoissa
 • Kolmannen osapuolen aiheuttama vahinko, jos et ilmoittanut tapauksesta asianmukaisesti
 • Suuremman vahingon sattuessa vakuus on säilytettävä kokonaisuudessaan, eikä rahtaajalla ole oikeutta sen palauttamiseen.
 • Pienempien vaurioiden tapauksessa Charter Operator pitää itsellään vaurioituneiden tai kadonneiden laitteiden korjaamiseen ja hankintaan tarvittavan summan, joka kattaa interventio- ja/tai käsittelykulut. Tässä tapauksessa loput vakuuden määrästä palautetaan Chartererille.
 • Jos vene ei voi lähteä seuraavaan charter-ajoon vaurioiden vuoksi, veloitetaan täysi vakuus, koska charteroperaattorilla on seuraavan asiakkaan palvelemiseen liittyviä kuluja. Vakuuden maksaminen on pakollista myös silloin, kun Asiakas palkkaa charteroperaattorilta ammattikipparin. Vakuusmaksua ei tällöin voida käyttää kipparin huolimattomuudesta, veneen tai sen varusteiden huonosta toiminnasta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen. Jos vahinko on aiheutunut Asiakkaan törkeästä huolimattomuudesta tai käytöksestä, kuten purjehduksesta alkoholin tai laittomien huumeiden vaikutuksen alaisena, purjehtiminen yksin tai purjehdus kiellettyinä aikoina tai hyväksyttyjen alueiden ulkopuolella tai osallistuminen regattoihin ilman kirjallista lupaa Tilausoperaattorin tai vastaavien vakavien rikkomusten vuoksi Asiakas on tyypillisesti vastuussa jopa vakuusmaksun verran, mukaan lukien korjauksiin liittyvät kulut ja korvaukset seuraavien viikkojen aikana menetetyistä vuokratuloista.
 • Vuokraajaa ei veloiteta rikkoutumisesta, joka johtuu tavallisesta kulumisesta.

VI. Muutokset ja muutokset

Jos vuokraaja pyytää pientä muutosta rahtauksen varaustietoihin (esim. nimenmuutos tai vastaava) 10 päivän kuluessa tilauksen ensimmäisestä päivästä, muutokset ovat mahdollisia; mitään muutoksia ei taata viimeisten 10 päivän aikana ennen ensimmäistä perustamispäivää.

Jos rahtaaja pyytää merkittävää muutosta varatun veneen vuokrausjaksoon ja/tai veneen tai tukikohdan vaihtoa tai muuta merkittävää muutosta, rahtausoperaattori pidättää oikeuden veloittaa alkuperäisen varauksen peruutuksesta. . Toisaalta rahtausoperaattori voi halutessaan hyväksyä pyydetyn muutoksen veloittamatta rahtaajalta alkuperäisen varauksen peruuttamista. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos sinulla on suuria muutoksia.

VII. Sovellettavat lait

Sekä charter-operaattoreita että rahtajia sitovat aina paikalliset lait ja määräykset. Asiat, jotka ovat laillisia joissakin maissa, voivat olla laittomia toisissa. Sinun tulee tutkia sovellettavat rajoitukset. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten paikallisia lakeja sovelletaan GotoSailing.com-sivuston Boat Listings- ja tilauspalveluihin, sinun on pyydettävä oikeudellista neuvontaa

Private Travel SA

Purjehdusalue

Purjetusalue on rajoitettu 70 merimailin säteellä peruskoordinaateista yhden viikon charter-lehdissä.

Peruutusmaksut

Jäljellä oleva aika peruskirjaan Peruutusmaksu
≥ 61 päivää 60 %
61 ≥ 0 päivää 100 %

Miehistöluettelon tiedot

10 päivää ennen ensimmäistä rahtauspäivää rahtaajan on lähetettävä oikein täytetty miehistöluettelo.

Lisäarvoa tuovat ominaisuudet jos mahdollista

10 päivää ennen ensimmäistä vuokrauspäivää on pakollista lähettää yksityiskohtaiset saapumis- ja lähtötiedot, jos rahtaaja on varannut kuljetuksen (esim. lentokentältä)

Siirtoluettelon tiedot jos mahdollista

10 päivää ennen ensimmäistä vuokrauspäivää, ja molempien osapuolten on vahvistettava kaikki yksityiskohdat kirjallisesti.

Vakuusmaksun maksaminen

 • Luottokortti

Arvostelut

Aladar Sail
Picture

Maurizio G · Syyskuu 2019

Consigliatissimi!

Barche perfette, porto ottimo e personale di banchina di grande professionalità e gentilezza.

Picture

Bernd E · Syyskuu 2019

nettes fachkundiges Personal

Einer der besten Charterbasen die wir bisher hatten... nettes fachkundiges Personal... Parkplätze direkt an der Anlegestelle, Boote top gepflegt, unkompliziert und kompetent... für einen Segeltörn im Mittelmeer eine der besten Adressen...

Picture

Jarosław D. · Syyskuu 2019

Polecam

Łodzie bardzo zadbane czyste, prawie wszystko sprawne, aż miło, Polecam

Picture

Paolo B · Syyskuu 2019

Belle barche

Belle barche ottima organizzazione e servizio

Picture

Geoffroy de B. · Syyskuu 2019

Bien équipé et entretenu

l'équipe en charge des bateaux est très sympathique et compétente. notre bavaria 45 est bien équipé et entretenu. l'endroit est stratégique avec la proximité des îles toscanes et de la Corse. le bavaria est facile à manœuvrer autant à la mer sous voile que pour les manœuvres de port. les 2 cabines arrière sont toutefois un peu chaudes par grand soleil.

Picture

Andrea I · Syyskuu 2019

Barca perfetta

Non è la prima volta che prendiamo una barca da Aladar e come nelle occasioni precedenti hanno dimostrato serietà,affidabilità e cortesia ...Barca perfetta , organizzazione della base ineccepibile. Avanti così !!

Picture

Joachim M · Elokuu 2019

das Schiff war ausgezeichnet

Selten einen besseren Vercharterter gehabt. Es gibt nur noch einen in Griechenland in der Marina Lavrion, der ähnlich gut ist. Übernahme und Rückgabe liefen perfekt, das Schiff war ausgezeichnet und ohne Mängel. Die hinteren Liegeplätze sind etwas eng, aber es sind dann auch Helfer mit dem Schlauchboot da, die zur Not helfen und schieben können.

Picture

Italo G · Elokuu 2019

Ottimo charter, professionale e organizzato

la barca era un po' datata (lo sapevamo già prima di prenderla e quindi nessun problema) ma tenuta benissimo e con le dotazioni ordinate, precise e nuove. Ottime le cime. L'unica pecca è che il motore fuoribordo del tender si è rotto il primo giorno e non è stato quindi possibile utilizzarlo ma ci hanno rimborsato la spesa senza alcun problema quindi direi che è stata un'ottima esperienza. Consigliatissimo, ci torneremo sicuramente.

Picture

Luca O · Elokuu 2019

Ci si rivedrà sicuramente!

Vado per mare da anni sia come turista che come armatore ed ora anche come skipper ed ho visto tante società di charter ma Aladar Sail penso che ad oggi sia la migliore che abbia incontrato nel mio cammino marino! Un’organizzazione ed uno staff molto efficiente, simpatico, disponibile e molto preparato dal welcome con le burocrazie necessarie a tutto lo staff tecnico che risolve qualsiasi problematica in barca! Bravi e grazie! Buon vento e buona estate.

Picture

Marco D · Elokuu 2019

Ottima barca

Ottima barca per una navigazione charter, molto pulita. Peccato la vela che ci è stata consegnata piegata male all'interno dell'albero maestro....quindi abbiamo perso 3 ore per farla uscire in navigazione.

Picture

Marco S · Heinäkuu 2019

Lack of maps

Summer 2019 rented two boats with Aladarsailing in Follonica. Ships navigation information such as paper sea charts, electronic sea charts and Pilot were outdated, resulting in a fine of 330 Euro each. We were achored near the entrance of Porto Azzuro on Elba apperantly in violation of a local regulation since end 2018. We were in no way obsructing any passage. In no way could we have known about this regulation. In the most recent charts this forbidden area is marked but these were NOT on board both ships although Aladarsailing claims otherwise, for reasons of saving them money every year. A ship should be properly maintained, this includes up to date navigation equipment. We had booked the ships via Wishful Sailing in Holland. Both Aladarsailing and Wishfull sailing walk away from any responabilaty. How could we have known about a local regulation if nobody supplies you up to date information?

Picture

Alexis C · Heinäkuu 2019

A great experience

I booked 7 sailing yachts (Bianca, Calipso, Anthea, Gaia, Idra, Azzura and Azia) with Aladar sail last June and organised a flotilla. We had a great experience! Smooth check in and check out and the staff speaking english. The condition of the yachts was very good!